menu Sluit het hoofdmenu

Elektro-ophthalmologie

Elektro-ophthalmologie of elektrofysiologie is een onderzoeksmethode waarmee erfelijke netvlies- en oogzenuwafwijkingen kunnen worden gediagnosticeerd. Bij dit onderzoek worden elektrische signalen gemeten van het netvlies of van de visuele hersenschors.

Bij Bartiméus doen oogartsen, orthoptisten en klinisch fysici elektro-ophthalmologisch onderzoek. Zij doen dit vooral bij kinderen en bij mensen met een meervoudige beperking.

Diagnostiek

Veel van onze cliënten hebben zeldzame erfelijke aandoeningen. Elektro-ophthalmologie kan nodig zijn om een juiste diagnose te kunnen stellen, naast het reguliere oogheelkundige onderzoek.

Een juiste oogheelkundige diagnose is van groot belang om te weten wat de oorzaak is van een aandoening en of een aandoening eventueel erfelijk is.  Als een diagnose bekend is, kunnen we uitleggen aan ouders en begeleiders welke visuele problemen er te verwachten zijn, ook al is een kind zelf nog niet in staat deze visuele problemen aan te geven.

Een diagnose is ook nodig om te weten of een aandoening stabiel is of achteruit zal gaan. Dit heeft weer grote invloed op de revalidatie (bijvoorbeeld school- of beroepskeuze).

Wetenschappelijk onderzoek

Behalve diagnostiek verricht Bartiméus ook wetenschappelijk onderzoek. Hierover geven wij voordrachten op congressen en schrijven wij wetenschappelijke artikelen.

Kennisdeling

Ook organiseren we elke twee maanden besprekingen met oogartsen uit het hele land om kennis uit te wisselen over elektro-ophthalmologie.

Externe specialisten kunnen ook altijd bij Bartiméus terecht als zij elektro-ophthalmologisch onderzoek willen laten uitvoeren of daar vragen over hebben.

Hoe werkt het elektro-ophthalmologisch onderzoek?

Via elektroden (DTL of contactlens) worden flits-elektroretinogrammen (ERG’s) gemeten om functionele afwijkingen van het netvlies op te sporen.

De onderzoeker meet Visual Evoked Potentials (VEP’s) met elektroden op het achterhoofd, op de plaats van de visuele schors. Zo kan hij het functioneren van de visuele banen onderzoeken. Ook krijgt hij met een VEP een objectieve indruk van de gezichtsscherpte.

Bartiméus probeert de kwaliteit van VEP- en ERG-registraties vooral te vergroten bij kinderen of mensen met een meervoudige beperking. We nemen voldoende tijd om een kind op zijn gemak te stellen. Tijdens de registratie houden we het kind bezig en stellen het gerust. Ook maken wij de registratieapparatuur zo flexibel mogelijk en gebruiken geen narcose of roesje.

Wij werken volgens de internationale standaard ISCEV (International Society for Clinical Elektrophysiology in Vision). Afhankelijk van de vraagstelling breiden wij de protocollen uit.