menu Sluit het hoofdmenu

Overzicht Masterclasses Jubileumsymposium

Onderstaand vindt u een overzicht van 10 interessante masterclasses waarvan u er 2 kunt bijwonen tijdens het middagprogramma. Aanmelden voor de masterclasses.

Aanmelden voor de masterclasses (formulier opent in een nieuwe pagina). 

 1. CVI Experience mevrouw (F.) Florine Pilon, orthoptist Bartiméus
  Bij Cerebrale Visusstoornissen (CVI) is de visuele waarneming, de verwerking van het zien verstoord. CVI is de grootste oorzaak van slechtziendheid bij kinderen en komt veelvuldig voor bij volwassenen met NAH en neurodegeneratieve aandoeningen. Met de CVI Experience kunnen we ervaren hoe ingewikkeld de visuele verwerking in de hersenen is waardoor het begrip voor mensen met CVI verbeterd.
   
 2. Toegankelijk gebouwde omgeving: wat als… mevrouw (M.) Marij v/d Wildenberg, adviseur Huisvesting
  Wat als architecten een opdracht inclusief zouden benaderen, met oog voor alle zintuigen en met oog voor iedereen, inclusief mensen met een (zintuiglijke) beperking? Hoe zou onze gebouwde omgeving er dan uitzien? We gaan in op de aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan een inclusief ontwerp voor een toegankelijke samenleving.
   
 3. Diagnostisch Centrum: visuele conversie mevrouw J. (José) Schuil, oogarts Bartiméus / mevrouw (D.) Diety Gringhuis, gz-psycholoog Bartiméus
  Een visuele conversiestoornis is een aandoening waarbij door de cliënt ernstige visuele klachten aangeven worden, waarvoor geen medische oorzaak aanwijsbaar is. De oorsprong van een conversiestoornis kunnen stress, schokkende gebeurtenissen of traumatische ervaringen zijn. Het is een problematiek die sterk ingrijpt in het dagelijkse leven van de cliënt en zijn omgeving. We geven inzicht in de diagnostiek en behandeling bij conversie.
   
 4. Mobiliteit: bestemming bereikt ?! de heer (M.) Marten van Doorn voorzitter Kennisgroep Oriëntatie en mobiliteit / mevrouw (G.) Greet Hoogeveen, ambulant begeleider / mevrouw (P.) Paulien Zuidervaart, ergotherapeut / mevrouw (A.) Alies Kamphorst, trainer oriëntatie en mobiliteit
  Ervaar hoe het is om met een visuele beperking in een onbekende omgeving uw weg te vinden. We gaan in op de basisvaardigheden die iemand met een visuele beperking nodig heeft om dat te kunnen. Echolokalisatie is een onderdeel van de mobiliteit dat de laatste jaren een vlucht heeft genomen. Daarnaast hebben elektronische systemen de mogelijkheden en zelfstandigheid vergroot. We gaan in op de (on)mogelijkheden hiervan.
   
 5. ICT hulpmiddelen & innovaties: technologische disruptie en 100 jaar blindenzorg de heer drs. (H.) Hans Scholten, MIM programmamanager Cliënten ICT & Domotica
  Technologische ontwikkelingen gaan snel en ze hebben ingrijpende effecten. Zo snel dat ze wel disruptief worden genoemd. We gaan kijken naar de rol en invloed van technologie in de samenleving, voor mensen met een verminderde visus en wat dit betekent voor de dienstenverlening van Bartiméus. En een kijkje vooruit: Bartiméus anno 2025?
   
 6. ICT voor mensen met meervoudige beperking: technologische innovatie hoe dat je dat? de heer (J.) Joost Hartveldt, projectleider Bartiméus maatschappelijke projecten
  Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving! Digitale toepassingen kunnen veel betekenen in het leven van mensen met een beperking. We geven toelichting op enkele praktijkvoorbeelden zoals meervoudig gehandicapte mensen digitaal coachen bij dating, E-inclusie en wegwijs maken in the cloud. 
   
 7. Onderwijs innovaties: (e)Learning ontwikkelingen VIP’s de heer (H.) Henk Snetselaar, docent/adviseur ICT
  De vernieuwing van het onderwijs aan jongeren met een visuele beperking wordt voor een deel gerealiseerd door de mogelijkheden van ICT. Online en Blended learning, Paperless en mobile, in de cloud en adaptief zijn nu de sleutelwoorden in het onderwijs. We gaan kijken naar de verschillende Bartiméus ontwikkelingsprojecten die invulling geven aan deze (digitale) onderwijsbegrippen en dat wat we nu al toepassen in het onderwijs voor slechtziende en blinde leerlingen.
   
 8. ICT en sociale relaties door mevrouw dr. (P.) Paula Sterkenburg, Bartiméus afd. Psychotherapie & Vrije Universiteit Amsterdam, sectie Ontwikkelingspedagogiek
  ICT en e-health horen bij de ondersteuning voor mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking. Hoe kunnen ICT-producten  bijdragen tot verbeteren of onderhouden van sociale relaties? Vanuit het Bartiméus Expertisecentrum Sociale Relaties en Gehechtheid hebben we de afgelopen jaren diverse producten ontwikkeld. We presenteren een overzicht van deze producten en we staan stil bij effectmetingen en implementatie
   
 9. De Heartbeat: technologisch hulpmiddel voor mensen met doofblindheid door mevrouw (I.) Ingrid Korenstra, coördinator en ambulant begeleider Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid / mevrouw (M.) Mijkje Worm, gedragsdeskundige Bartiméus Wonen en Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid.
  Sociaal contact is voor doofblinde mensen net zo belangrijk als voor iedereen. Om te zorgen dat mensen met doofblindheid zelf initiatief kunnen nemen in het contact, is de Heartbeat ontwikkeld. De cliënt is hierdoor in staat om zijn begeleider te roepen en op de begeleider te wachten, zonder zich angstig en onveilig te voelen. Door de Heartbeat kunnen sociaal isolement, afhankelijkheid en gedragsproblemen afnemen en eigen regie vergroot worden. We vertellen u er graag meer over!
   
 10. Van opleiding naar werk: “Ik wil het zelf doen” door mevrouw (M.) Mieke Gresnigt, orthopedagoog REA College BartiméusDoor het combineren van Empowerment, Handelingsgericht Werken en oplossingsgericht coachen ondersteunt REA College Bartiméus jongeren in hun scholings- en ontwikkelingstraject. Doel van het traject is door scholing een duurzame plaats op de arbeidsmarkt vinden. Naast scholing is er minstens zoveel aandacht voor de ontwikkeling van de jongeren in het naar vermogen zelfstandig kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. We nemen u graag mee in dit traject o.a. door u onze documentaire “SamenZelf” te tonen.

Aanmelden voor de masterclasses (formulier opent in een nieuwe pagina).