menu Sluit het hoofdmenu

Overzicht ochtendpresentaties Jubileumsymposium

Onderstaand vindt u een overzicht van de drie sprekers tijdens ons ochtendprogramma met daarbij het thema en een beknopte inhoud van hun presentaties.

  • Spreker 1: Dr. M.M. (Mies) van Genderen, oogarts Bartiméus
    Diagnostiek van zeldzame en complexe oogheelkundige aandoeningen

We gaan in op de diagnostische mogelijkheden bij zeldzame oogheelkundige aandoeningen. Het betreft met name de diagnostiek van (kleine) kinderen, bij wie niet alleen specialistische meetmethoden nodig zijn, maar ook een op kinderen afgestemde omgeving en benadering. Met voorbeelden illustreren we wat er met de nieuwste diagnostische technieken allemaal mogelijk is.

  • Spreker 2: Dr. S. (Sabina) Kef, senior onderzoeker Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam  
    Inzichten in sociale participatie van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking: een kwart eeuw aan onderzoeksresultaten in een notendop

Hoe kunnen we de dromen over zelfstandigheid en sociale participatie van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking uit laten komen? Meten is weten, gissen is missen. Al geruime tijd vindt er onderzoek plaats naar de voorspellers en risico's van sociale participatie. De onderzoeksgegevens geven ons veel inzichten. Verder kijken dan de beperking is daar onderdeel van. Hoe kunnen we voor de komende eeuw de externe factoren nog beter in een gunstige ‘stand’ zetten?

  • Spreker 3: (D.) Dick Lunenborg, co-founder Bartiméus Fablab
    Hoe technologie een nieuwe wereld opent voor mensen die daar niet zelf om kunnen vragen

Vanwege hun complexe problematiek is het voor meervoudig gehandicapte mensen niet vanzelfsprekend om deel uit te maken van de huidige digitale samenleving. We tonen de meerwaarde die onze leerlingen en cliënten hebben ervaren; het verrijkt hun leefwereld, verbetert de interactie en draagt bij tot een verhoogde zelfstandigheid.