menu Sluit het hoofdmenu

Kennis & Expertise

Alles wat Bartiméus doet is primair bedoeld om het mogelijk te maken voor mensen die slechtziend of blind zijn voor de volle 100% in het leven te staan. Vanuit die ambitie is het voor ons een noodzaak om permanent kennis te blijven ontwikkelen.

We willen immers mensen die slechtziend of blind zijn en de professionals die voor en met hen werken goed blijven adviseren. Op de technische kant, die ons in staat stelt slimme hulpmiddelen en technologieën te ontwikkelen, maar ook op de menselijke kant, die ons helpt te begrijpen wat slechtziende of blinde mensen ervaren en nodig hebben.

Onze visie op kennisontwikkeling

Bartiméus werkt al meer dan honderd jaar aan kennisontwikkeling. Onze zestienhonderd medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij hebben contact met de cliënten, leveren inzichten, stellen vragen en zien wat er in de praktijk werkt. Op basis daarvan ontwikkelen we nieuwe kennis, die maakt dat het beter kan, of met andere middelen. Het ontwikkelen van kennis is voor Bartiméus een permanente doelstelling, of het nou gaat om het verwerven van nieuwe inzichten, om het verbeteren van professioneel handelen of het toepassen van kennis op andere manieren.

Een ronde cirkel met pijlen in blokjes verdeeld: kennisvraag signaleren, ontwikkelen en onderzoeken, realiseren, delen en toepassen, verzamelen en evalueren

Drie uitgangspunten

  • Onderzoeks- en innovatieprojecten van Bartiméus verbeteren of vereenvoudigen het leven van mensen met een visuele beperking. We werken daarin samen met mensen die slechtziend of blind zijn. Zij hebben ook een stem bij de prioritering van deze projecten.
  • Wij werken volgens de kenniscirkel, een cyclisch model waarin kennis permanent en in wisselwerking met de praktijk wordt verzameld en ontwikkeld. We besteden aandacht aan implementatie en het toetsen van de opbrengsten van de geïmplementeerde kennis. In alle fasen van het kennisproces zoeken we interactie met onze omgeving en laten we zien wat we hebben bereikt.
  • Kennismanagement faciliteert het werken binnen de kenniscirkel en coördineert de onderzoeks- en innovatieagenda voor de gehele organisatie. De strategie van Bartiméus wordt afgestemd met externe partijen, zoals collega-instellingen, kennispartners en financiers.

Expertisecentra en Kennisgroepen

Binnen Bartiméus zijn een aantal expertisecentra werkzaam die verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op specifieke thema’s en onderwerpen. Zij voeren deze onderzoeken uit in samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra. Deze centra vindt u in de linkerkolom van deze pagina. Daarnaast zijn in Bartiméus een aantal kennisgroepen werkzaam die verkennend onderzoek doen naar potentieel belangrijke thema’s.

Zie voor de resultaten van ons onderzoeks- en innovatiewerk de pagina Onderzoek en Innovaties.