menu Sluit het hoofdmenu

Diagnostiek en behandeling van psychische, psychiatrische en gedragsproblemen

 • Datum: 

  op aanvraag
 • Cursusnummer: 

  T13 - T14
 • Doelgroep: 

  GZ-psychologen en orthopedagogen werkzaam met kinderen met een visuele en een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (maximaal 16 deelnemers).

Inhoud

Kinderen/ jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben drie tot vier keer zoveel kans op psychische of gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen, die professionele hulp rechtvaardigen als kinderen/jongeren zonder verstandelijke beperking (Dekker & Koot, 2003).

Naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is, stijgt de kans op ontwikkeling van psychopathologie. Hoewel de aandacht voor diagnostiek en behandeling van deze psychiatrische stoornissen de laatste jaren duidelijk is uitgebreid, is deze nog zeer minimaal in vergelijking met die voor mensen zonder verstandelijke beperking. Zeer ten onrechte, zoals docenten in hun eigen praktijk hebben ondervonden.

In deze cursussen wordt u stapsgewijs geleid langs de mogelijkheden (en huidige beperkingen) voor het verrichten van (psychiatrische) diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling van mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke (of meervoudige) beperking.

Deze cursus wordt in 2 varianten aangeboden:

Variant 1: Training 2 dagen (2 x 2 dagdelen á 3-4 uur) 
Kennismaking met de doelgroep, syndromen, diagnostiek (DSM), systeembegeleiding, behandelmethodieken.

Variant 2: Training 5 dagen (5 x 2 dagdelen á 3-4 uur) 
Dag 1 + 2: Kennismaking met de doelgroep, syndromen, diagnostiek (DSM), systeembegeleiding, behandelmethodieken.
Dag 3 + 4: Thema’s stress, gehechtheid, cirkel van veiligheid, diagnostiek Signalenlijst Verstoorde Gehechtheid en Integratieve Therapie voor Gedrag en Gehechtheid (ITGG), inclusief casuïstiek.
Dag 5: Mentaliseren Bevorderende Begeleiding en Behandeling (MBBB).

Locatie
Training 2 dagen: Bartiméus Doorn 
Training 5 dagen: Bartiméus Doorn en/of Incompany

Resultaat

Verdieping:

 • De kern van de gehechtheidstheorie weergeven;
 • Een verantwoorde afweging maken of de betreffende vorm van behandeling geïndiceerd is (eigen casus);
 • Weergeven wat het behandelprotocol inhoudt en de verschillende fases van de behandeling herkennen;
 • Een ABC-analyse van probleemgedrag bij de cliënt maken en een gedragstherapeutisch protocol schrijven;
 • De mogelijkheden en beperkingen van deze integratieve behandelmethodiek weergeven.

Praktijkcursus: 

 • Het behandelprotocol van de Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag toepassen in de praktijk bij een kind met een visuele en een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen;
 • Het gedrag van het kind in de verschillende fases van behandeling herkennen en kunnen hanteren volgens de principes van de ITGG.

Kosten

Training 2 dagen: € 3200,- (incl. lunch en reader) 
Training 5 dagen: € 8000,- (excl. reistijd en -kosten incl. reader)

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bartiméus Academie, telefoon: 030 - 698 23 45 of mail: bartimeusacademie@bartimeus.nl.

meld je aan voor deze cursus