menu Sluit het hoofdmenu

Refereerdag ‘Controversen in de Oogheelkunde’ bij Bartiméus

vindt plaats op: 
zaterdag 29 september 2018
Een oog gevormd door mensen; foto voorzijde Bartiméus uitnodiging

De 25e Refereerbijeenkomst op zaterdag 29 september heeft een bijzondere tint vanwege de benoeming van Prof. dr. Mies van Genderen op de Leerstoel 'Diagnostiek van het Slechtziende Kind'. Het programma wordt daarom deels door Bartiméus en deels door de afdeling Oogheelkunde UMC Utrecht ingevuld. Ook is de locatie van de Refereerdag dit keer bij Bartiméus. Deze dag staan ingewikkelde vraagstukken voor de dagelijkse praktijk van de oogarts op het programma.

Tijdens deze 25e refereerbijeenkomst kunt u uw mening toetsen aan die van uw collegae door middel van de stemmachine, waarbij wij u ook nadrukkelijk willen uitnodigen voor een discussie. Inzichten en meningen blijven veranderlijk in de patiëntenzorg en wetenschap.

Programma onderdelen

  • (Geen) kleuren zien

Wat kan een oogarts doen als een patiënt zegt kleurzienstoornissen te hebben en wat is de zin en onzin van het gebruik van gekleurde brillen.

  • Organisch of niet-organisch?

Elke oogarts wordt regelmatig geconfronteerd met een patiënt met visuele klachten zonder verklarende organische oorzaak. Deze lezing zal o.a. ingaan op het fenomeen ‘visual snow’ en op functionele visusklachten.

  • Het storende oog

Indien er eenzijdige pathologie is kan dit toch voor aanzienlijke klachten in het binoculair functioneren zorgen. Er kan sprake zijn van dubbelbeelden, gedaald visus of contrastgevoeligheid, of problemen met bewegende beelden. Er zal worden ingegaan op diagnostiek en mogelijke oplossingen.

  • Dropped nucleus, don’t panic

Iedere cataractchirurg kent het risico van een kapseldefect met verlies van lensfragmenten. Maar de ervaring met deze complicatie is gelukkig beperkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen is het belangrijk niet in paniek te raken, maar goed te weten hoe te handelen. In de presentatie zullen diverse aspecten van een dropped nucleus worden besproken en praktische adviezen worden gegeven.

Datum en locatie: zaterdag 29 september 2018, van 9.45 - 13.10 uur bij Bartiméus, Van Renesselaan 30a in Zeist. Deze dag is incl. een aansluitende lunch.

Een veelkleuren oogKosten

De kosten voor de refereerdag bedragen voor medisch specialisten € 60,- en voor overige beroepsgroepen € 30,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch ter afsluiting van de refereerdag. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden.

Inschrijving gesloten!

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze refereerdag 'Controversen in de Oogheelkunde'.

Accreditatie

Aan deze refereerdag zijn 3 accreditatiepunten toegekend. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Universitair Medisch Centrum Utrecht
t.a.v. mevrouw Suzan van Zadelhoff
Telefoon: 088 - 75 516 83
E-mail: s.vanzadelhoff-2@umcutrecht.nl

De inschrijving loopt tot uiterlijk 14 september 2018.  

Logo UMC UtrechtLogo Bartiméus