menu Sluit het hoofdmenu

Controversen in de Oogheelkunde

vindt plaats op: 
zaterdag 29 september 2018
oog

Bartiméus en UMC Utrecht verzorgen het programma van de refereerdag Controversen in de Oogheelkunde, een dag waarop oogartsen en andere specialisten hun mening kunnen toetsen aan die van collegae. De dag vindt plaats bij Bartiméus in Zeist.

Op het programma staan de volgende presentaties:

(Geen) kleuren zien

Wat kan een oogarts doen als een patiënt zegt kleurzienstoornissen te hebben en wat is de zin en onzin van het gebruik van gekleurde brillen.

Organisch of niet-organisch?

Elke oogarts wordt regelmatig geconfronteerd met een patiënt met visuele klachten zonder verklarende organische oorzaak. Deze lezing zal o.a. ingaan op het fenomeen ‘visual snow’ en op functionele visusklachten.

Het storende oog

Indien er eenzijdige pathologie is kan dit toch voor aanzienlijke klachten in het binoculair functioneren zorgen. Er kan sprake zijn van dubbelbeelden, gedaalde visus of contrastgevoeligheid, of problemen met bewegende beelden. Er zal worden ingegaan op diagnostiek en mogelijke oplossingen.

Dropped nucleus, don’t panic

Iedere cataractchirurg kent het risico van een kapseldefect met verlies van lensfragmenten. Maar de ervaring met deze complicatie is gelukkig beperkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen is het belangrijk niet in paniek te raken, maar goed te weten hoe te handelen.

In de presentatie zullen diverse aspecten van een dropped nucleus worden besproken en praktische adviezen worden gegeven.

Meer informatie

Meer informatie over deze dag leest u in de uitnodiging (PDF)