menu Sluit het hoofdmenu

Over NAH-congres Bekijk het eens anders

Het NAH-congres ‘Bekijk het eens anders’ op 31 januari 2019 biedt een unieke combinatie van de nieuwste inzichten van specialisten én de praktijk van ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland.

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Elk jaar komen daar ongeveer 40.000 mensen bij.  Maar liefst de helft van deze mensen heeft te maken met cerebrale visuele waarnemingsproblemen.

Deze visuele problemen kenmerken zich door hun diversiteit en hebben een grote impact op het dagelijks leven. Lang niet altijd worden deze problemen echter (direct) herkend als een gevolg van een stoornis in de hersenen.  Bartiméus wil meer aandacht voor deze visuele problematiek. Een problematiek die diep ingrijpt op het leven van cliënten én hun omgeving.

Dat is de reden waarom we het congres over visuele waarnemingsproblemen als gevolg van NAH organiseren. Nu alweer voor de derde keer. 

Bartiméus is gespecialiseerd in oogheelkundige problematiek en begeleiding van mensen met cerebrale visuele problemen. Een multidisciplinaire benadering vanuit oogheelkundig onderzoek, neuropsychologie én begeleiding bij alledaagse handelingen zorgt voor optimaal functioneren en herstel. Bartiméus werkt nauw samen met revalidatiecentra en specialisten.   

We zien het als onze opgave om verschillende beroepsgroepen, kennis, ervaringen, cliënten, belangengroepen en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden voor een effectieve aanpak van deze omvangrijke visuele problematiek.

Thema van het congres in 2019 is Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel bekeken vanuit verschillende perspectieven.