menu Sluit het hoofdmenu

Ouderenzorg in een zorginstelling

In ouderenzorgcentra komt nog veel 'onzichtbare' slechtziendheid voor. Visuele problematiek bij een oudere wordt dan niet herkend als mogelijke oorzaak, wanneer het gevoel van welzijn afneemt. Bartiméus ondersteunt ouderen en begeleiders in verpleeghuizen om hier beter mee om te gaan. Een enkele aanpassing kan soms zorgen voor een groot plezier.

Visuele problemen bij ouderen

Slechtziendheid bij ouderen kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende visuele aandoeningen bij ouderen zijn:

Daarnaast zijn er ouderen met visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een beroerte of dementie bijvoorbeeld kunnen leiden tot stoornissen in de verwerking van visuele prikkels in de hersenen.

Bovenstaande video geeft een beeld van praktijksituaties en oplossingen rondom visuele problematiek in een verpleeghuis.

Dagelijkse activiteiten

De visuele problemen kunnen grote gevolgen hebben voor dagelijkse en sociale activiteiten. Je voelt je bijvoorbeeld niet meer op je gemak bij een stukje lopen. Of het samen spelen van een spelletje lukt niet meer zoals voorheen. Bij slechtziende ouderen heeft één op vier depressieve klachten als direct gevolg van de achteruitgang in het zien.

In verpleeghuizen worden slechtziendheid en waarnemingsproblemen niet altijd herkend, bijvoorbeeld omdat de visuele problemen heel geleidelijk toenemen. Of omdat een betrokkene dementerend is.

Met de juiste diagnostiek ontstaan er echter vaak nieuwe mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Aanpassingen in het interieur, hulpmiddelen en begeleiding kunnen de kwaliteit van leven positief beinvloeden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan blijven doen waar hij of zij plezier in heeft. 

Ondersteuning ouderen en begeleiders

Ouderenzorgcentra kunnen onze expertise inzetten voor:

  • Onderzoek en diagnostiek
    Bij ouderenzorgcentra kan Bartiméus een signalerende functie hebben in het ontstaan van deze ouderdomsaandoeningen. Met name bij de groep dementerenden en de groep NAH-patiënten is slechtziendheid niet altijd goed te herkennen. Bartiméus kan onderzoek en diagnostiek uitvoeren op de locatie waar de cliënt woont of verblijft.
  • Scholing en training
    Wij verzorgen scholingen aan verzorgenden en verpleegkundigen om zorgprofessionals handvatten te geven om zo slechtziendheid bij de ouder wordende cliënt op tijd te herkennen en op in te spelen.
  • Advies op gebied van verlichting en inrichting
    In ouderenzorgcentra is goede verlichting en kleurgebruik voor de slechtziende cliënt van groot belang. Bartiméus kan hierin adviseren.

Henriette van Heemstrahuis

Voor ouderen die slechtziend of blind zijn heeft Bartiméus in het Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo een mooie woonvoorziening. Lees meer over speciale zorg voor ouderen met een visuele beperking.

Meer weten over samenwerken met Bartiméus?

Neem contact op met Ine Woudstra, relatiebeheerder via iwoudstra@bartimeus.nl of mobiel 06 - 413 520 36.