menu Sluit het hoofdmenu

Blinde en slechtziende mensen in uw zorgorganisatie

Woont of verblijft er iemand met een visuele beperking in uw organisatie? Dan heeft u mogelijk vragen over of en hoe uw cliënt ziet en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor het dagelijks leven. U kunt Bartiméus inschakelen of, wij kijken samen met u wat er nodig is om uw slechtziende cliënt beter te begeleiden.

Wanneer iemand problemen krijgt met zien heeft dit grote gevolgen voor deze persoon. Bartiméus helpt zorginstellingen om de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en het algeheel welzijn van mensen met een visuele beperking te vergroten. Bartiméus heeft meer dan 100 samenwerkingsverbanden met zorginstellingen waar cliënten wonen of verblijven met een visuele beperking. Dit kunnen cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel of een meervoudige beperking.

Wat kan Bartiméus voor uw organisatie betekenen:

Bartiméus is specialist in het in kaart brengen van de visuele functies en het uitvoeren van functionele diagnostiek bij cliënten die wonen of verblijven binnen de zorgorganisaties. Hierin werken wij intensief samen met de diverse organisaties.Wij kunnen diverse hulpvragen oppakken.

Vraagt u zich wel eens af of uw cliënt met een verstandelijke beperking alles wel goed kan zien? Maar liefst 25% van de cliënten binnen instellingen zien slecht of hebben problemen met waarnemen. Binnen de ouderenzorg (verpleeghuizen) ligt het aantal nog veel hoger!

Vindt u het lastig om uw cliënt te ondersteunen in zijn dagelijkse bezigheden, of ervaart u problemen binnen de dagactiviteiten, omdat uw cliënt, door zijn visuele beperking, niet goed mee kan doen?

Vanuit de samenwerking worden hulpvragen van professionals die werken met iemand met een visuele beperking opgepakt. Het kan gaan om diagnostiek, maar ook om advisering, behandeling en scholing. Kennisoverdracht staat centraal in de samenwerkingen, waarbij Bartiméus altijd uit gaat van de vraag van de klant, de professional en de cliënt. Wij kijken daarbij naar de client zelf, naar het systeem rondom de cliënt (familie, begeleiders, artsen en paramedici) én naar de fysieke leefomgeving van de cliënt. (de woonruimte, leefruimte en de werkruimte).

Concreet bieden wij:

We geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.

Meer weten?

Bekijk ook ons actuele cursusaanbod voor zorgprofessionals. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via de relatiebeheerder óf via ons telefoonnummer 088 - 88 99 888.

Zicht op slechtziendheid

Een visuele beperking bij mensen met een verstandelijke beperking