menu Sluit het hoofdmenu

Blinde en slechtziende mensen in uw gemeente

Hoe zorgt u dat mensen met een beperking meedoen in uw gemeente? Wat kunt u doen om de zelfredzaamheid van slechtziende en blinde burgers te vergroten? En welke aanpassingen zijn mogelijk om mensen langer thuis te laten wonen en te laten werken?

Bartiméus zet zich al meer dan 100 jaar in voor de blinde, slechtziende en meervoudig beperkte medemens. Wij ondersteunen hen in het dagelijkse leven en vergroten de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Dat doen wij door individuele begeleiding maar ook door bijvoorbeeld iPad-, kook-, en mobiliteitstrainingen. Ook geven we advies over hulpmiddelen en het aanpassen van de werkplek. Door deze begeleiding blijven mensen langer en zelfstandiger in hun eigen vertrouwde omgeving wonen en werken.

Met een visuele beperking deelnemen aan de samenleving kan met goede begeleiding én als informatie en openbare voorzieningen, openbaar vervoer en gebouwen ook bereikbaar en toegankelijk zijn. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen met een (blijvende) visuele of meervoudige beperking.

Trainingen en workshops

Bartiméus adviseert ook professionals. Bij gemeenten doen we dit door het geven van trainingen en workshops aan wmo consulenten en thuiszorgorganisaties. Zo trainen wij hen op het herkennen en begrijpen van slechtziendheid.

Advies over toegankelijkheid

Daarnaast beoordelen en adviseren wij over de toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen. Dat gaat verder dan de punten uit het bouwbesluit: drempelvrij en een rolstoel toegankelijk toilet. Wij kijken ook naar de visuele toegankelijkheid. Zo maakt u het voor iemand die slechtziend is een stuk makkelijker om de weg te vinden in uw pand wanneer deuren en muren een contrasterende kleur hebben. Maar kan ook het plaatsen van hellingen of het weglaten van drempels uw gemeentehuis een stuk toegankelijker maken. Van uw eigen kantoor tot winkelcentrum of drukke kruispunten: wij adviseren u graag hoe het toegankelijker kan.

Bartiméus heeft een landelijke raamovereenkomst met de Vereniging voor Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat u geen afzonderlijke zorgovereenkomst met Bartiméus hoeft af te sluiten, deze is er al. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen met het ondersteunen van uw visueel beperkte burgers.

Wat kan Bartiméus voor u betekenen?

 • Verbeteren van uw communicatiemogelijkheden met blinde, slechtziende en meervoudig beperkte burgers;
 • Toetsing en advies over de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen;
 • Uw gemeente beter toegankelijk maken. Door advies over inrichting van openbare ruimtes en gebouwen voor mensen die blind of slechtziend zijn en mogelijk in een rolstoel zitten;
 • Informatie en advies bij vragen rondom blind- en slechtziendheid;
 • Trainingen om slechtziendheid eerder te ontdekken. Hierdoor kunt u burgers sneller helpen en effectiever ondersteunen waardoor ze zich langer zelfstandig kunnen redden;
 • Specialistisch advies over Doofblindheid. Doofblinde mensen zijn meer afhankelijk van anderen. Zelfstandig wonen is niet of slechts ten dele mogelijk met intensieve ondersteuning. Deze ondersteuning is zeer specialistisch en vraagt kennis, geduld en doorzettingsvermogen. Met al uw vragen over Doofblindheid kunt u terecht bij het Bartiméus Expertisecentrum voor Doofblindheid. Dit expertisecentrum is ook bereikbaar voor professionals;
 • Aan het werk helpen van mensen die door hun visuele of andere beperking afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wat kan Bartiméus in uw gemeente betekenen voor mensen met een visuele beperking?

 • Woonbegeleiding via een landelijke raamovereenkomst met de VNG. Door deze inzet vergroten wij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt in de eigen woon-, werk-, en sociale omgeving. Denk daarbij aan het inslijpen van nieuwe routes en ondersteuning bij het gebruik van hulpmiddelen.
 • Diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen met een visuele beperking vanuit de Zorgverzekeringswet. Ook wanneer deze beperking gecombineerd wordt met een verstandelijke of psychische problemen.
 • Helpen om aan het werk te komen of te blijven met een visuele beperking.
 • Dagbesteding op diverse locaties vanuit de Jeugdwet of WMO.
 • Kortdurend verblijf (logeren) in het logeerhuis in Zeist (Jeugdwet of WMO).

Doorverwijzen of een besluit nemen

Bartiméus is een derdelijns zorgorganisatie. Wanneer het gaat om hulp vanuit de wmo neemt u als gemeente het besluit of en welke hulp er mogelijk is. Wilt u ondersteuning vanuit Bartiméus aanbieden dan kan dit omdat er een raamovereenkomst is afgesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Bartiméus. Na toekenning van de zorg kunt u het besluit mailen naar info@bartimeus.nl. Voor de Participatiewet en de Jeugdwet (maar ook voor andere vragen) nemen wij graag contact met u op omdat wij u daarvoor maatwerk leveren. 

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Wilt u meer weten over wat Bartiméus voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u informeren over zelfstandigheid, toegankelijkheid en zorgvragen. Maar misschien heeft u wel een hele specifieke vraag. We denken graag met u mee.