menu Sluit het hoofdmenu

Posterieure Corticale Atrofie: diagnostiek en ondersteuning

Lezing van Charlotte Schreuder, MSc. op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

“Dokter, ik kan niet goed zien maar de oogarts kan niets vinden” is een regelmatig gehoorde uitspraak in het VUmc Alzheimercentrum. Naast de welbekende symptomen van dementie als geheugen- en oriëntatiestoornissen, kunnen voornamelijk bij dementie op jonge leeftijd ook andere symptomen op de voorgrond staan, zoals problemen in de visuele waarneming bij Posterieure Corticale Atrofie (PCA). Aangezien dit ziektebeeld relatief onbekend is, kennen patiënten vaak een lange zoektocht alvorens de juiste diagnose wordt gesteld. Aan de hand van een casus zal uitleg gegeven worden over dit ziektebeeld, hoe dit te herkennen en zullen suggesties worden aangereikt voor ondersteuning hierbij.

Over de spreker

Charlotte Schreuder is neuropsycholoog en werkt sinds 2014 bij het Alzheimercentrum Amsterdam, een geheugenpolikliniek gespecialiseerd in diagnostiek en (medische) behandeling van patiënten met dementie op jonge leeftijd. Zij heeft veel ervaring op het gebied van atypische varianten van dementie, waaronder dementie met op de voorgrond staande visuele problemen. Zij is daarnaast in opleiding tot GZ-psycholoog aan de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC – locatie VUmc.

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres