menu Sluit het hoofdmenu

Passend Onderwijs op uw school voor kinderen die blind of slechtziend zijn

Wanneer er op uw school een leerling zit of komt met een visuele beperking dan brengt dit nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe kan de leerling gebruik maken van de computerprogramma’s en software van school? Wat kan je als school doen om de leerling te goed begeleiden?

Bartiméus ondersteunt met ambulante onderwijskundige begeleiding blinde en slechtziende leerlingen op het regulier onderwijs. Maar wij begeleiden ook leerkrachten, zorgcoördinatoren en interne begeleiders, wanneer zij vragen hebben over een leerling.

Wat kan Bartiméus voor uw school betekenen?

  • Wij stellen met leerling, ouders en school begeleidingsplannen op nadat de leerling een cluster-1 indicatie heeft gekregen. Daarin staat wat de consequenties zijn van de visuele beperking in de dagelijkse praktijk. Ook worden er samen doelen opgesteld.
  • Wanneer er advies nodig is over hulpmiddelen of extra voorzieningen waardoor de leerling het onderwijs beter kan volgen kan Bartiméus hierin begeleiden. Wij onderzoeken, adviseren bij de keuze van hulpmiddelen en ondersteunen bij het aanvragen. Het gaat hier om verstelbare tafel, materialen voor de gymles maar zeker ook om specifieke software voor de laptop of computer
  • Wij organiseren trainingen voor leraren.
  • De website www.eduvip.nl is door Bartiméus en Visio ontwikkeld. Hier vindt u veel informatie over het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en studenten met een visuele beperking.