menu Sluit het hoofdmenu

Voorstellen leden Cliëntenraad DV

De raad heeft als doel het vergroten en versterken van de positie van de cliënt en het waarborgen van een goede kwaliteit van dienstverlening van Bartiméus. Dit doet de cliëntenraad door vanuit cliëntperspectief mee te denken met de Sector Dienstverlening en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. De raadsleden stellen zich graag aan u voor. Waarom vinden zij medezeggenschap zo belangrijk?

De raadsleden stellen zich voor:

 • Voorzitter: Ellen Zieleman (geboren in 1963):
  “Mijn naam is Ellen Zieleman en ik ben geboren en getogen in Nijverdal. Vanaf mijn geboorte in 1963 ben ik slechtziend. Met weinig hulpmiddelen en minimale ondersteuning heb ik In de loop van de jaren toch mijn plekje in de maatschappij verworven. Mede hierdoor heb ik een grote ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Naast mijn dagelijkse bezigheden als echtgenote, moeder en oma gebruik ik graag mijn kennis en talenten om o.a. in de cliëntenraad van Bartiméus de belangen te behartigen van hen die net als ik niet goed zien. Daar waar nodig heb ik hulp van mijn blindengeleidehond Moos.”
 • Vice-voorzitter: vacant
 • Lid: Farid El Mansouri (geboren in 1979):
  "12,5 jaar heb ik onderwijs gevolgd bij Bartiméus in Zeist en ik heb het er altijd als een tweede thuis ervaren. Graag wil ik mijn ervaring en kennis bijdragen aan de organisatie door zitting te nemen in de cliëntenraad dienstverlening. Door mijn vaardigheden en ervaringsdeskundigheid hoop ik meer diverse doelgroepen en ook van andere culturele achtergronden te kunnen bereiken en vertegenwoordigen en de drempel voor deze mensen te verlagen om met hun inbreng te komen."
 • Lid: Jan Huybers (geboren in 1942):
  "Ik ben Jan Huybers en ben al vele jaren visueel gehandicapt door RP. In mijn woonplaats heb ik een vereniging opgericht voor blinden en slechtziende personen. Daar ben ik ook voorzitter van. Omdat het belangrijk is om vele cliënten van Bartiméus te willen helpen en voor de belangen van cliënten op te komen ben ik lid geworden van de cliënten raad van Bartiméus. Inmiddels heb ik al geleerd om met een iPhone te kunnen werken en ook maatschappelijk ben ik ook goed ondersteund door Bartiméus. Samen met u kunnen we vele mooie dingen beleven om onze handicap te vergemakkelijken en draagzaam te maken. Als cliëntenraadslid wil ik opkomen voor u belangen."
 • Lid: Sidney Tetelepta (geboren in 1970):
  "Ik heb de oogziekte Retinitis Pigmentosa. Sinds maart 2015 ben ik lid van de clientenraad van Bartiméus dienstverlening en zelf ben ik revalidant van Bartiméus. De cliëntenraad is de spreekbuis van iedereen die cliënt is van, of geholpen wordt door Bartiméus. De leden van de cliëntenraad willen zo goed mogelijk de belangen van de cliënten behartigen. De reden dat ik mij heb aangesloten bij de cliëntenraad van Bartiméus dienstverlening is dat de raad actief moet worden betrokken bij de organisatie. De cliëntenraad staat dichter bij de cliënt. Het is belangrijk dat de cliëntenraad en Bartiméus vaak met elkaar in gesprek zijn over wat de cliënten belangrijk vinden."
   
 • Lid: Eliane Quartel (geboren in 1963)