menu Sluit het hoofdmenu

Kwaliteit

Bij Bartiméus stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. Daarom hebben we een kwaliteitsbeleid opgesteld en werken we volgens de wet- en regelgeving en de richtlijnen van het Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen.

Kwaliteitsbeleid

Bij Bartiméus zijn alle medewerkers betrokken bij het leveren van goede kwaliteit. Maar u speelt de belangrijkste rol. Want als u een vraag stelt, wilt u een antwoord dat aansluit bij uw vraag, persoonlijke situatie en verwachting. Dus alleen samen met u kunnen wij vaststellen wat goede kwaliteit is. Om voor een goede basis te zorgen heeft Bartiméus een kwaliteitsbeleid opgesteld. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

•    wij baseren ons aanbod van diensten op actuele inzichten en laten dit aansluiten bij uw behoeften en verwachtingen;
•    wij blijven onze kennis vergroten en vertalen dit naar optimale kwaliteit en veiligheid; 
•    wij gebruiken resultaten van kwaliteitsmetingen en -evaluaties bij de verbetering van de kwaliteit;
•    wij garanderen inbreng door cliënten bij het verbeteren van zorg- en dienstverlening; 
•    wij zorgen voor duidelijke informatie over (de kwaliteit van) onze dienstverlening. 

Kwaliteitssystemen en -keurmerken

Om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren werken we bij Bartiméus volgens het Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen (HKZ). Afspraken over de manier waarop we ons werk doen hebben we vastgelegd en een externe partij toetst ons hierop. Hieruit blijkt dat we voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen. Dit heeft ertoe geleid dat Bartiméus al sinds 2007 het HKZ-certificaat heeft. Naast het HKZ-certificaat heeft Bartiméus nog andere keurmerken:

• EQUASS-Assurance (REA-college Bartiméus)
• Borea-keurmerk (Re-integratie)

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk om te weten wat u, onze medewerkers en samenwerkingspartners vinden van de kwaliteit. Daarom voeren we regelmatig metingen uit om ervaringen te toetsen. De resultaten hiervan gebruiken we om onze kwaliteit (verder) te verbeteren.

Kwaliteitskaders in de langdurige zorg

Bartiméus voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn gesteld in de branches Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg. Voor beide kwaliteitskaders publiceren wij in de eerste helft van het nieuwe jaar een kwaliteitsrapport op deze website. Vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben we een deel, namelijk de publicatie van de personeelsgegevens van het verzorgingshuis Henriëtte van Heemstrahuis gepubliceerd.

Niet tevreden over de kwaliteit?

Ondanks alles kunnen er situaties ontstaan die niet naar tevredenheid verlopen. Bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Komt u er samen niet uit, dan hebben we een klachtenprocedure. Samen met u doen we er alles aan een passende oplossing te vinden. Want alleen zo kunnen we ervan leren en onze dienstverlening verder verbeteren.