menu Sluit het hoofdmenu

Raad van bestuur van Bartiméus

De raad van bestuur van Bartiméus bestaat momenteel uit Jan Naaktgeboren (waarnemend voorzitter) en Gertrude van den Brink (ad interim lid raad van bestuur). Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. De functie van voorzitter is vacant.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, de beleidskaders, de aansturing van de leidinggevenden van de verschillende organisatie-onderdelen, voor de externe betrekkingen en bestuurlijke aangelegenheden. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle expertise en ondersteuning die Bartiméus biedt. Samen met alle andere medewerkers van Bartiméus zetten zij zich in zodat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. 

Maak kennis met Jan Naaktgeboren en Gertrude van den Brink. Hieronder stellen zij zich voor:

Jan Naaktgeboren (waarnemend voorzitter)

Drs. Jan Naaktgeboren RC maakt sinds januari 2020 deel uit van de raad van bestuur. Jan komt uit de ziekenhuiswereld en heeft veel ervaring met zorgfinanciering. Mensen meekrijgen en verschillende disciplines met elkaar verbinden, is wat hem drijft.

Jan Naaktgeboren lid raad van bestuur bartimeus

‘Wat ik zo bijzonder vind aan onze organisatie, is dat er zó veel kennis en ervaring is op het gebied van leven met een visuele beperking. Daarin zijn we echt uniek. Bartiméus is erkend als expertise-organisatie. Al onze expertise en persoonlijke aandacht zetten we in, zo dat zoveel mogelijk mensen hier baat bij hebben. Dat mensen die slechtziend of blind zijn mee doen en mee blijven doen, kunnen blijven doen wat ze graag doen, zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Loopbaan

Voordat Jan Naaktgeboren werkte bij Bartiméus was hij manager Financiën en Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.

Eerder was hij onder meer financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Daar was hij tevens direct contactpersoon voor de vereniging van huisartsen Medicamus. Dit met als doel het verhogen van de service aan huisartsen en het verbeteren van de zorg in de keten.

Voor zijn loopbaan in de zorg, was Jan werkzaam als bedrijfseconomisch specialist bij de gemeente Utrecht en de provincie Zuid-Holland.

Nevenfuncties

Naast zijn werk bij Bartiméus is Jan actief in de wijkgemeente van zijn kerk en vervult hij onderstaande functies:

  • voorzitter vereniging Calvijn in Zeist; 
  • bestuurslid Stichting Samen voor Zeist;
  • bestuurslid goodwillfonds van het St. Jansdal ziekenhuis.
  • Lid Bestuursadviescommissie (BAC) bedrijfsvoering VGN.

 

Gertrude van den Brink, lid raad van bestuur a.i.

Gertrude van den Brink is tijdelijk lid van de raad van bestuur. Gertrude zal zich met name richten op het optimaliseren van onze verblijfszorg op het vlak van kwaliteit, bemensing en financiën. Daarnaast zal ze haar brede ervaring inzetten om samen met Jan Naaktgeboren Bartiméus aan te sturen tot de komst van de, nog te werven, nieuwe voorzitter. 

gertrude van den Brink

Loopbaan

​​De afgelopen jaren was Gertrude onder andere bestuurder bij Middin (Rijswijk) en bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). Zij kent de (gehandicapten) zorgsector dus goed.

Sinds begin 2020 is zij actief als toezichthouder, adviseur en coach. Onder andere als vicevoorzitter programmacommissie ZonMW programma Onbeperkt Meedoen. In 2018 is zij verkozen tot zorgmanager van het jaar.​

Gertrude van den Brink: 'Als logopedist hielp ik mensen zich verstaanbaar te maken. Als bestuurder luister ik naar klanten, professionals en de maatschappij. Stemgeven aan mensen die niet altijd gehoord worden. En daar staat Bartiméus ook voor. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met Jan en alle andere collega's de zorg en ondersteuning van Bartiméus voor mensen met een visuele (en meervoudige) beperking verder te versterken.'

Bezoldiging

De raad van toezicht is met de raad van bestuur een bezoldiging overeengekomen die valt binnen de normen van de Wet normering topinkomens.

Contact

Wilt u gerichter kennismaken met Bartiméus en wat wij allemaal te bieden hebben? Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen met een van onze collega's via nummer 088 - 88 99 888. Van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur staan wij voor u klaar. U kunt ons ook een e-mail sturen via ons algemene e-mailadres