menu Sluit het hoofdmenu

Raad van bestuur van Bartiméus

Naam en Zetel

Stichting Bartiméus Sonneheerdt is gevestigd in Zeist.
Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel in Utrecht: 30147072.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Bartiméus is verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. De raad van bestuur bestaat uit:

•    Drs. Jopie Nooren, voorzitter.

Bezoldiging

De raad van toezicht is met mevrouw Nooren een beloning overeengekomen die volledig valt binnen de Wet normering topinkomens (WNT). Zij maakt daarbij, op eigen verzoek, geen gebruik meer van het overgangsrecht.

De aanpassingen in deze wetgeving en de algemene maatregel van bestuur heeft ertoe geleid dat de normen die gelden voor Bartiméus een aantal malen is gewijzigd. Daarnaast is de regelgeving niet toegespitst op instellingen zoals Bartiméus in de zintuiglijke sector met hun hybride karakter van de organisatie (zorg waaronder derdelijnsfunctie, onderwijs, arbeidstoeleiding en wetenschappelijk onderzoek).

Beide ontwikkelingen leiden tot intensief overleg met onder andere de accountant om jaarlijks tot de juiste indeling te komen. Zodra een nieuwe indeling bekend was, heeft mevrouw Nooren steeds de raad van toezicht verzocht haar beloning met terugwerkende kracht bij te stellen.