menu Sluit het hoofdmenu

Raad van bestuur van Bartiméus

De raad van bestuur van Bartiméus bestaat uit Jopie Nooren (voorzitter) en Jan Naaktgeboren. Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, de beleidskaders, de aansturing van de leidinggevenden van de verschillende organisatie-onderdelen, voor de externe betrekkingen en bestuurlijke aangelegenheden. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle expertise en ondersteuning die Bartiméus biedt. Samen met alle andere medewerkers van Bartiméus zetten zij zich in zodat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. 

Maak kennis met Jan Naaktgeboren en bestuursvoorzitter Jopie Nooren (foto). Hier stellen zij zich voor. 

Jopie Nooren

Drs. Jopie Nooren is sinds 2013 voorzitter van de raad van bestuur. Wat haar kenmerkt is een gepassioneerde maatschappelijke betrokkenheid. Ze zet zich graag samen met anderen in om bij te dragen een maatschappij waarin oog en oor is voor ieder mens, we niemand uitsluiten, voor elkaar klaar staan en zo nodig opkomen.

‘Ik vind het een eer en genoegen om te mogen werken in een organisatie die zich ruim honderd jaar inzet voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is mooi om te werken met collega’s die steeds op zoek zijn naar nog betere antwoorden om aan te sluiten bij de vragen en behoeften van mensen met een visuele beperking. We vinden het een uitdaging om elke dag onze kennis en inzichten verder te ontwikkelen. We passen die toe in ons dagelijks werk en beschouwen het als onze opdracht om deze ook aan anderen beschikbaar te stellen. Zo kunnen we samen zorgen dat alle mensen met een visuele beperking hun eigen keuzes kunnen maken. Dat zij zo zelfredzaam mogelijk zijn in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.'

Jopie Nooren

Loopbaan

Voordat Jopie bij Bartiméus kwam werken, was ze bestuurder in de gehandicaptenzorg. Daarvoor was zij onder andere directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, werkte ze bij de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als ergotherapeut.

Nevenfuncties

Naast haar werk bij Bartiméus is ze sinds 2015 lid en sinds 2019 tevens Eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid.

Sinds 2019 is Jopie Nooren lid van de raad van toezicht van de stichting Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB).

Vanuit haar rol als voorzitter raad van bestuur van Bartiméus vervult zij onder andere onderstaande functies:

 

Jan Naaktgeboren

Drs. Jan Naaktgeboren RC maakt sinds januari 2020 deel uit van de raad van bestuur. Jan komt uit de ziekenhuiswereld en heeft veel ervaring met zorgfinanciering. Mensen meekrijgen en verschillende disciplines met elkaar verbinden, is wat hem drijft.

Jan Naaktgeboren lid raad van bestuur bartimeus

‘Wat ik zo bijzonder vind aan onze organisatie, is dat er zó veel kennis en ervaring is op het gebied van leven met een visuele beperking. Daarin zijn we echt uniek. Bartiméus is erkend als expertise-organisatie. Al onze expertise en persoonlijke aandacht zetten we in, zo dat zoveel mogelijk mensen hier baat bij hebben. Dat mensen die slechtziend of blind zijn mee doen en mee blijven doen, kunnen blijven doen wat ze graag doen, zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Loopbaan

Voordat Jan Naaktgeboren werkte bij Bartiméus was hij manager Financiën en Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.

Eerder was hij onder meer financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Daar was hij tevens direct contactpersoon voor de vereniging van huisartsen  Medicamus. Dit met als doel het verhogen van de service aan huisartsen en het verbeteren van de zorg in de keten.

Voor zijn loopbaan in de zorg, was Jan werkzaam als bedrijfseconomisch specialist bij de gemeente Utrecht en de provincie Zuid-Holland.

Nevenfuncties

Naast zijn werk bij Bartiméus is Jan actief in de wijkgemeente van zijn kerk en vervult hij onderstaande functies:

  • voorzitter vereniging Calvijn in Zeist; 
  • bestuurslid Stichting Samen voor Zeist;
  • bestuurslid goodwillfonds van het St. Jansdal ziekenhuis.
  • Lid Bestuursadviescommissie (BAC) bedrijfsvoering VGN.

Bezoldiging

De raad van toezicht is met de raad van bestuur een bezoldiging overeengekomen die valt binnen de normen van de Wet normering topinkomens.

Contact

Wilt u gerichter kennismaken met Bartiméus en wat wij allemaal te bieden hebben? Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen met een van onze collega's via nummer 088 - 88 99 888. Van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur staan wij voor u klaar. U kunt ons ook een e-mail sturen via ons algemene e-mailadres