menu Sluit het hoofdmenu

Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Bij Bartiméus doen we ons best om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. We vinden het belangrijk dat onze diensten optimaal zijn afgestemd op uw wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of dat u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat u ons daarover informeert.

Bartiméus neemt klachten serieus. Wij proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Van iedere klacht kunnen wij leren! Maak uw onvrede of klacht daarom bespreekbaar. 

Maak uw klacht bespreekbaar

U heeft als cliënt of cliëntvertegenwoordiger zelf de keuze met wie u uw klacht wilt bespreken. U kunt, als u niet tevreden bent, allereerst terecht bij uw zorgverlener of diens leidinggevende. We proberen zoveel mogelijk in onderling overleg problemen op te lossen.

Bent u tevreden? Vertel het anderen. Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

U kunt met één van onze interne vertrouwenspersonen praten. Zij zijn deskundig en bieden een luisterend oor. U kunt hen om advies of om ondersteuning vragen. Alle vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht.

Externe vertrouwenspersoon

Als u vindt dat wij niet goed met uw klacht zijn omgegaan, dan kunt u terecht bij een externe vertrouwenspersoon voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Dit is:

Ingrid de Vreede
Telefoon: 06 46 37 31 47
E-mail: i.devreede@hetlsr.nl

Ingrid de Vreede is niet in dienst van Bartiméus.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Jeugdhulpcliënten en hun ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met een AKJ-vertrouwenspersoon. De contactgegevens van het AKJ zijn te vinden via www.akj.nl.

Vertrouwenspersonen bij onvrijwillige zorg

Barry Nugteren en Lonneke Bremenkamp zijn externe vertrouwenspersonen die u vanuit de Wet zorg en dwang kunnen ondersteunen in kwesties waarbij het gaat om onvrijwillige zorg.

Barry Nugteren (voor Doorn en Zeist)
Telefoon: 06 40 53 90 66
E-mail: b.nugteren@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Lonneke Bremenkamp (voor Ermelo)
Telefoon: 06 15 58 05 47
E-mail: l.bremekamp@hetlsr.nl

Klachtenfunctionaris

U kunt om advies vragen over de klachtenprocedure bij klachtenfunctionaris Els van Logchem. Ook kunt u bij haar uw klacht indienen. Zij is onafhankelijk en onpartijdig en kan bemiddelen tussen u en degene waar de klacht betrekking op heeft. Ook de klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht.

Els van Logchem
Telefoon: 06-24 85 65 18
E-mail: klachtenfunctionaris@bartimeus.nl

Externe klachtencommissies

Als u vindt dat wij niet goed met uw klacht omgaan, kunt u de klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Bartiméus is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht. De klachtenregeling is hier te downloaden.
Voor klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de externe klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).

De geschillencommissies

Als de vorige stappen geen goede oplossing hebben opgeleverd, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie gehandicaptenzorg (GHC) van de Stichting Geschillencommissies Consumenten in Den Haag. Deze commissie behandelt ook claims tot € 25.000.
Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie moet gebeuren binnen één jaar nadat u de klacht schriftelijk bij Bartiméus heeft ingediend. Deze commissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak.

Voor leerlingen van Bartiméus Onderwijs en hun vertegenwoordigers is er de landelijke stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in Den Haag. Deze organisatie is bereikbaar via e-mail info@gcbo.nl of telefonisch via 070-38 61 697

Informatie

Meer informatie over klachtafhandeling in de zorg kunt u lezen op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Bartiméus heeft ook een klachtenregeling voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Deze regeling is op te vragen via de klachtenfunctionaris of te raadplegen via intranet.