Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Denk en praat mee over Bartiméus

Wil je meedenken en meepraten over Bartiméus zonder lid te worden van een cliëntenraad? Dat kan! De cliëntenraden zoeken regelmatig ervaringsdeskundigen om mee te denken en Bartiméus te adviseren over de eigen dienstverlening en over het inclusiever maken van de samenleving. Op deze pagina kan je je hiervoor aanmelden, zodat wij je kunnen benaderen als we een vraagstuk hebben dat aansluit bij jou en jouw interesses.

Jouw ervaringsdeskundigheid gecombineerd met onze expertise

Wij willen graag het contact vergroten met alle slechtzienden en blinden in Nederland en hun naasten. Met uw ervaringsdeskundigheid gecombineerd met de expertise die Bartiméus al decennia heeft opgedaan, werken we aan een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin mensen die slechtziend of blind zijn ondersteund en gestimuleerd worden om alles uit het leven te halen wat er in zit. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.

Je hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus

Je hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus om je aan te melden. Ook de mening van mensen die geen cliënt van Bartiméus zijn, waarderen wij zeer.

Indeling in klantgroepen

De organisatie van Bartiméus is ingericht naar de verschillende klantgroepen die we bedienen:

  • Kind & Jeugd
  • Volwassenen
  • Volwassenen met een meervoudige  beperking
  • Senioren
  • Bedrijven & Maatschappij

Je kunt aangeven over welke klantgroep(en) je wilt meepraten. Dat kan bijvoorbeeld de klantgroep zijn waar je zelf onder valt of die waar je kind of andere verwante bij hoort. Ook benoemen we in de vragenlijst een aantal algemene onderwerpen waarover je kunt meepraten. Je kunt aanvinken wat je interessant vindt.

Jouw rol(len)

Als je met ons meedenkt en meepraat, kan je dat doen vanuit verschillende rollen. Als je je aanmeldt, kan je aangeven welke rol of rollen je eventueel zou willen vervullen.

  • Toehoorder, waarin je informatie ontvangt
  • Meedenker, waarin je je mening en feedback geeft
  • Adviseur, waarin je zelf ideeën indient zonder dat er al iets bepaald is
  • Partner, waarin je met ons meewerkt aan bijvoorbeeld een project
  • Regisseur, waarin je de regie neemt en ook echt eindverantwoordelijke bent

We verwachten dat de rollen van meedenker en adviseur het vaakst zullen voorkomen.

Maximaal vier keer per jaar

Ons doel is om niet meer dan vier keer per jaar informatie bij je op te halen. We willen je vragen stellen die relevant voor je zijn, waar je je mee verbonden voelt, kennis van heeft en/of ervaring mee heeft.

Contact

Wil je je aanmelden om met ons mee te denken en te praten? Of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.