menu Sluit het hoofdmenu

Studeren met een visuele beperking

De meeste jongeren gaan na de middelbare school studeren aan een MBO, een HBO of universiteit. Gelukkig kunnen u en uw kind ook tijdens de studententijd op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Dit vergroot de kans op een succesvolle studie.

Oriënteren op een studie

Tijdens de laatste jaren van de middelbare school denkt u samen met uw kind na over de vervolgstudie. Vragen als ‘Wat past bij mij?’ en ‘Wat heb ik nodig?’ zijn belangrijk. Daarnaast is het van belang om te weten wat de opleiding in huis moet hebben om uw zoon of dochter goed onderwijs te kunnen bieden. 

Leerling bezig met haar mobielAls uw kind naar het MBO gaat, is er goede informatie beschikbaar over studeren aan het MBO met een ondersteuningsvraag. Ook heeft de overheid de website studeermeteenplan ontwikkeld. Hierop vindt u een handig overzicht van nuttige websites.

Wij adviseren u om niet alleen na te denken over de opleiding zelf, het is bij de studiekeuze ook belangrijk om al na te denken over de periode daarna. Heeft uw zoon of dochter een reële kans op een baan na de studie van zijn voorkeur? Of is dat moeilijker vanwege zijn visuele beperking? Het is niet altijd eenvoudig daar zicht op te krijgen.  

Verschillende mensen denken graag met u mee:

  1. De decaan van de middelbare school

  2. De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB’er) van uw kind

  1. Werkpad */Bartiméus: deze organisatie bekijkt de capaciteiten van uw kind, ze onderzoeken wat zijn sterke punten zijn en waar ontwikkelpunten liggen, ze hebben oog voor de interesses van uw kind en ze bekijken of het vakgebied van voorkeur ook een goede keuze is gezien zijn visuele uitdaging 

  1. Studieadviseurs, decanen of ondersteuningscoördinatoren van de opleiding.

* Werkpad is hét re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke beperking, verbonden aan Bartiméus en Kentalis.

Studieadviseurs, decanen en ondersteuningscoördinatoren

Aan de opleidingen zijn studieadviseurs, decanen of ondersteuningscoördinatoren verbonden. Zij kunnen u en uw zoon of dochter vertellen over de voorzieningen voor studenten met een functionele beperking en over de mogelijke begeleiding. Sommige opleidingen hebben een online platform voor studenten met een functionele beperking. Via zo’n platform kunt u in contact komen met (oud-)studenten en hun ervaringen vernemen.

De studieadviseur of decaan van de opleiding kan u ook helpen met de aanpassingen die uw kind nodig heeft. Hij kan helpen met de aanvraag voor extra tijd, voor hulpmiddelen, extra hulp (ook tijdens examens) en hij kan u en uw kind in contact brengen met andere personen die hij wellicht nodig heeft. Tenslotte kan het ook prettig zijn om simpelweg uw ervaringen te bespreken.

Wij raden u aan om al tijdens de studie-oriëntatie een afspraak te maken met een studieadviseur, decaan of ondersteuningscoördinator. De receptie of administratie kan u verwijzen naar de juiste medewerker. 

Cursus ‘Straks studeren’

Wij helpen u uiteraard ook graag bij de studiekeuze van uw kind. Zo organiseren we samen met Visioieder jaar de eendaagse cursus 'straks studeren’. Op deze dag geven we informatie over studeren met een visuele beperking en u en uw kind kunnen er workshops volgen over bijvoorbeeld hulpmiddelen, op kamers wonen en reizen.  

Ambulante begeleiding

Ook tijdens zijn studie kan uw kind ambulante onderwijskundige begeleiding krijgen. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Docent begeleid 2 leerlingen

Anders dan op de middelbare school is er voor studenten geen apart budget beschikbaar voor het financieren van voorzieningen of aanpassingen. Om faciliteiten voor studenten met een beperking te organiseren, krijgen de onderwijsinstellingen budget van de overheid. Deze gelden zijn bedoeld voor algemene voorzieningen voor studenten met een beperking, te denken valt aan: speciale tentamenruimte of een contactpersoon.

Overige voorzieningen, zoals een groter beeldscherm, vergrotingssoftware of een kijker voor in de collegezaal kunt u zelf aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. U kunt bij de opleiding van uw keuze aan de studieadviseur, decaan of coördinator die gaat over ‘studeren met een beperking' vragen om er meer over vertellen. Ook onze ambulant begeleider staat u hier graag in bij. 

Peter Voskuilen (20) is na zijn MBO-studie doorgegaan met een HBO-opleiding. Hij zit nu in het tweede jaar. In dit artikel leest u zijn ervaringen als student met een visuele beperking. Zijn belangrijkste boodschap is:

Heb vertrouwen in jezelf, ga ervoor én maak gebruik van de begeleiding die er is.

Waarom begeleiding van Bartiméus?

Onze AOB’ers helpen graag bij het vinden van de juiste weg naar geschikte voorzieningen en aanpassingen. Daarnaast kunnen ze de opleiding goed uitleggen wat de impact van de visuele beperking van uw kind is, op de studie, zijn leven daarnaast en voor de opleiding. Als uw kind daarnaast andere instanties of begeleiding nodig heeft, dan helpen onze AOB’ers ook. Denk hierbij aan aanvragen van voorzieningen bij het UWV, aan hulp bij wonen of reizen en aan faciliteiten op een stageplaats.

Mobiliteit in gebouwen 

Het onderwijs aan een MBO, HBO of Universiteit vindt vaak plaats in een groot gebouw of op een campus met meerdere gebouwen. Navigeren tussen gebouwen kan uw kind met navigatie-apps, zoals Google Maps. De weg vinden in een gebouw is echter lastiger. Soms is bijvoorbeeld de volgorde van nummering niet logisch of de nummering is vanwege een aanbouw soms ineens anders.

Bovendien heeft ieder gebouw andere aanwijzers of bewegwijzering. Om mensen met een visuele beperking te helpen bij het vinden van de weg in gebouwen, hebben we een mooie applicatie ontwikkeld. Ook handig als uw kind straks gaat studeren!