menu Sluit het hoofdmenu

Basisonderwijs

Bijna alle kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar een basisschool in de buurt. Dat geldt ook voor de meeste kinderen met een visuele beperking. Sommige visueel beperkte kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Meestal gebeurt dat als er naast de visuele beperking ook een andere beperking is die invloed heeft op het leren.

Regulier onderwijs

Dankzij de wet Passend Onderwijs kunnen kinderen met een visuele beperking op alle basisscholen terecht, dus ook op een reguliere basisschool bij u in de buurt. Als het nodig is, krijgen ze daar extra hulp. 

3 leerlingen op school aan het werk

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding

Soms kan de leerkracht uw kind niet voldoende ondersteunen, of er is behoefte aan specifieke kennis of advies. Onze ambulante onderwijskundige begeleiding biedt dan vaak uitkomst. Een Ambulant Onderwijskundige Begeleider (AOB’er) ondersteunt uw kind, zijn leraar en u, zodat uw kind optimaal mee kan doen op school en goed tot leren kan komen.  

Ieder schooljaar bezoekt de AOB’er de school van uw kind een aantal keren. Hoe vaak? Dat hangt af van de intensiteit van de onderwijskundige begeleiding. Tijdens dit bezoek observeert de AOB’er uw kind. Ook werkt hij soms even met hem. Daarbij let de AOB’er op allerlei zaken. Hij kijkt bijvoorbeeld op welke manier uw kind werkt, hij observeert hoe uw kind eventuele hulpmiddelen inzet, hij let op de oog-hand coördinatie, het werktempo enzovoort. 

Na de observatie bespreekt de AOB’er zijn bevindingen met u en de leraar. Natuurlijk is hierbij ruimte voor vragen van u en de leraar. Samen met school en de AOB’er staat u als een driehoek om uw kind heen. De vragen van uw kind, zijn leraar en van u staan centraal in de begeleiding. We vinden het dan ook erg belangrijk dat u, de school en de AOB’er goed kunnen samenwerken. 

Elzemiek vertelt hoe haar zoon Lars begeleid werd door Bartiméus

Naar aanleiding van de observaties en vragen leert de AOB’er uw kind ook hoe hij het best kan omgaan met zijn visuele beperking en wat hem hierbij kan helpen. Het kan zijn dat uw kind hulpmiddelen of extra voorzieningen nodig heeft. Denk aan bijvoorbeeld een verstelbare tafel of aan een computeraanpassing. De AOB’er adviseert bij de keuze en kan helpen bij de aanvraag ervan. 

Waarom ambulant onderwijskundige begeleiding van Bartiméus?;

Als uw kind in aanmerking komt voor ambulante onderwijskundige begeleiding, dan kunt u bij ons terecht. Onze AOB’ers zijn bijna allemaal zelf leerkracht geweest. Daardoor begrijpen ze als geen ander de impact van een visuele beperking op het onderwijs, zowel voor de leerling als voor de leerkracht, de groep en de school. Onze AOB’ers kennen de uitdagingen en kansen die kinderen met een visuele beperking in het regulier onderwijs hebben. Met flexibiliteit en creativiteit ondersteunen ze uw kind om en werken ze aan passend onderwijs.  

Ramôn Zwiep, Onderwijskundig Ambulant begeleider bij Bartiméus:

Meestal lukt het goed om het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking passend te maken. Daar zijn wij enorm trots op! Wij doen dit altijd in eigenaarschap van degene met de hulpvraag. Het mooie hieraan is dat je dan alleen maar kunt groeien, hoe moeilijk de weg soms ook is! Om daar als ambulant onderwijskundig begeleider een rol in te mogen spelen, maakt mij trots!

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Niet voor niets is ons motto 100% leven! Tevredenheid van onze leerlingen, ouders en leerkrachten staat voorop. Zij moeten geholpen worden op de gebieden die zij belangrijk vinden. 

Elzemiek van Berkel, moeder van Lars (6) over de AOB:

Moeder Elzemiek met zoon Lars bij Bartiméus

Lars vindt het altijd een feestje als Saskia, zijn AOB’er, langskomt op school. Lars vindt dat ze leuke dingen doet en geniet van de exclusieve aandacht. Mede daardoor is Bartiméus voor ons een warm bad. We zijn nog altijd dankbaar voor alles dat ze voor ons betekenen.  

Hoe kies ik een geschikte reguliere school voor mijn kind?

Waar hebben we rekening mee te houden? Ga naar deze webpagina voor info en tips!

Mijn kind gaat naar de basisschool? Waar vind ik informatie en tips?

Na de schoolkeuze heeft u waarschijnlijk nog honderden vragen. Ga daarvoor allereerst te rade bij de school zelf. Zij vertellen u graag over de school en het onderwijs dat ze geven. Daarnaast staan er in de schoolgids op veel vragen vaak ook antwoorden.

Uw vragen over het onderwijs aan uw kind en over zijn visuele ondersteuningsbehoefte, zijn voor de basisschool misschien lastiger te beantwoorden. Hiervoor kunt u dan ook terecht bij de ambulant onderwijskundig begeleider. Hij kan bijvoorbeeld informatie geven over wet- en regelgeving, het arrangement dat uw kind heeft gekregen en het eventuele ondersteuningsbudget, als deze is afgegeven. Dat budget kan de school gebruiken voor hulpmiddelen of extra ondersteuning op school. Deze extra ondersteuning krijgt uw kind meestal van een leerkracht die er extra uren voor krijgt. Deze leerkracht krijgt op zijn beurt begeleiding van de ambulant onderwijskundig begeleider. De AOB’er geeft dus geen les, maar heeft een adviserende rol.

Speciaal onderwijs 

Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind groter is dan een reguliere school samen met een AOB’er kan bieden, dan is uw kind beter op z’n plek op een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn ingedeeld in clusters. Onder cluster 1 vallen scholen voor kinderen met een visuele beperking.  

Speciaal onderwijs betekent niet dat uw kind niet goed kan leren. Integendeel. Op scholen met de juiste expertise kan uw kind precies dat onderwijs krijgen dat het best bij hem past. Cluster 1 scholen geven op hetzelfde niveau les als een reguliere basisschool. Het verschil zit ‘m in de manier van aanbieden van de lesstof. Daarnaast zijn de klassen kleiner, heeft iedere klas een klassenassistent en bij de inrichting van de school is rekening gehouden met de beperking van de leerlingen. Er is meer tijd en aandacht voor uw kind en maatoplossingen zijn eenvoudiger te realiseren. Ook is het makkelijker om tempoverschillen te overbruggen. Kortom: het onderwijs is zo ingericht dat uw kind goed tot leren kan komen. En hoe fijn is het bijvoorbeeld dat uw kind gewoon mee kan doen met de gymles? 

Sommige kinderen gaan al vanaf hun vierde naar een school voor speciaal onderwijs. Anderen stromen later in, als blijkt dat de mogelijkheden in het regulier onderwijs toch niet volstaan. 

Dit zijn onze speciaal onderwijsscholen:

Er zijn door heel Nederland speciaal onderwijs scholen voor kinderen met een visuele beperking (cluster 1 scholen), waaronder scholen van Bartiméus: