menu Sluit het hoofdmenu

Onderwijs in de buurt met AOB

In Nederland wonen zo’n drieduizend kinderen en jongeren (3-20 jarigen) die slechtziend of blind zijn. Vaak krijgen zij thuis begeleiding zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen en zich, net als leeftijdgenootjes zonder visuele beperking, zo zelfstandig mogelijk kunnen redden. Kinderen die naar school gaan, kunnen ook op school begeleiding krijgen.

De meeste kinderen met een visuele beperking gaan naar een gewone school in de buurt. Daar krijgen ze in veel gevallen Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (afgekort AOB). Met die ondersteuning kunnen slechtziende kinderen optimaal meedoen in de klas.

Geneviève Frinking, intern begeleider bij Kindcentrum Vroondaal in Den Haag over een visueel beperkte leerling die zij begeleidt:

Het is mooi dat mijn leerling door het gebruik van zijn hulpmiddelen gewoon kan meedoen met alle lessen.

3 kinderen springen in de lucht voor school

De Ambulant Onderwijskundige Begeleider (AOB’er) denkt mee over oplossingen en antwoorden op vragen als:

  • Hoe kan mijn kind de instructie op het bord goed zien?
  • Welke hulpmiddelen zijn er voor mijn kind?
  • Waar kan de school die hulpmiddelen aanvragen?

Onze begeleiding is altijd maatwerk. We stemmen alles nauwkeurig af op de leerling, het type onderwijs, de leerfase en de ondersteuningsvragen.

Elke keer als hij weet dat zijn AOB’er komt, straalt hij, blij dat hij zijn verhaal kan vertellen en zijn succeservaringen kan delen. Samen met de AOB’er onderzoeken we hoe hij de uitdagingen in het dagelijks leven kan integreren.

Onderwijs in de buurt met AOB

Bij Ambulante Onderwijskundige Begeleiding staan de vragen en behoeftes uw kind, zijn leerkracht en u altijd centraal. De AOB’er leert uw kind om op school zo goed mogelijk om te gaan met zijn visuele beperking. Hij geeft uw zoon of dochter inzicht in zijn visuele beperking, leert hem om hulp te vragen en geeft aan hoe uw kind hulpmiddelen effectief kan gebruiken. Zo ontdekt uw kind hoe hij regie kan nemen over zijn eigen leerproces. Hierdoor kan hij steeds beter meedoen aan het reguliere onderwijs.

Peter Voskuilen thuis aan het studerenRamôn Zwiep, Ambulant Onderwijskundig Begeleider bij Bartiméus over één van de leerlingen die hij begeleidt:

Ik heb Peter zien groeien van ‘Ga ik dit wel redden?’ naar ‘Ik kan dit.

Ook de leerkracht van uw zoon of dochter krijgt ondersteuning van de AOB’er. De gerichte adviezen van de AOB’er helpen hem om uw kind passend onderwijs te geven.

Schoolloopbaan

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding biedt ondersteuning zolang dat nodig is, tijdens de hele schoolloopbaan van uw kind. AOB is er dus op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, op ROC’s en MBO-opleidingen, in het HBO en op universiteiten.

Peter Voskuilen (20) studeert en krijgt sinds het voortgezet onderwijs Ambulante Onderwijskundige Begeleiding:

Heb vertrouwen in jezelf, ga ervoor en maak gebruik van de begeleiding die er is.

Aanvragen consultatie Ambulante Onderwijskundige Begeleiding 
          - dit formulier is alleen voor onderwijsprofessionals -

Ga direct door naar het gewenste thema door op een groene tegel te klikken:

basis-onderwijs Bartimeus Voortgezet onderwijs

studeren & stages Op weg naar werk