menu Sluit het hoofdmenu

ICT in onderwijs

In het onderwijs van Bartiméus maken we veel gebruik van ICT: informatie- en communicatietechnologie. Het doel is dat leerlingen ICT-hulpmiddelen gebruiken voor leren, wonen, werken en vrije tijd.

Hoe wordt ICT ingezet op de scholen van Bartiméus?

Alle leerlingen van de Bosschool leren omgaan met de iPad en wanneer mogelijk met de pc. Waar mogelijk wordt er een groot beeldscherm en software gebruikt voor vergroting en spraak.

In de klaslokalen van het SO in Zeist en Lochem staan desktopcomputers voor slechtziende leerlingen. Zij gebruiken een groot beeldscherm en software voor vergroting en spraak.

Op het Bartiméus College gebruiken de leerlingen een laptop en indien nodig kunnen zij een groot beeldscherm gebruiken in het klaslokaal of in de bibliotheek. Ook leren zij met en van lesboeken en faciliteiten die op het schoolnetwerk staan. Opdrachten die leerlingen maken, sturen zij per e-mail naar de docent of worden door de leerling afgedrukt. Er is ook een draadloos netwerk beschikbaar voor zelf meegebrachte apparatuur van leerlingen en medewerkers. Zo kunnen tablet en smartphones door iedereen worden ingezet.

Office 365

Bij Bartiméus is Office 365 geïmplementeerd in de hele organisatie. Office 365 is het cloud-systeem van Microsoft om je documenten via het internet te bewerken. Met Office 365 worden je bestanden die je maakt in Word, Excel en PowerPoint op het internet opgeslagen. Het voordeel van dit systeem is dat je overal kunt werken en altijd over de laatste versie van je bestanden kunt beschikken. Dus zo’n systeem is vooral een voordeel als je op verschillende plekken werkt en/of op verschillende computers of mobiele apparaten werkt.

De toegankelijkheid voor visueel beperkten is een belangrijk aspect bij de implementatie van Office 365; alle functionaliteiten die nodig zijn voor de leerlingen moeten ook hierin kunnen worden gebruikt. De e-mail van alle leerlingen en leerkrachten is overgezet naar Exchange Online en de leerlingen hebben de beschikking over een OneDrive waarop zij hun schoolboeken en schoolwerk kunnen opslaan en deze ook thuis en onderweg kunnen inzien of bewerken.

Dienstverlening en producten

In het vmbo is in 2019 gestart met een nieuw examenprogramma voor de beroepsgerichte profielen. Eén van de profielen is Dienstverlening & Producten, waarin  aandacht is voor verschillende ICT-onderwerpen zoals: programmeren, 3D-printen en producten maken met behulp van een laser cutter.

Met de 3D-printer kunnen producten gemaakt worden zoals op onderstaande foto te zien zijn. De laser cutter is een computergestuurde snijmachine die door middel van een laserstraal diverse materialen kan uitsnijden zoals hout, kunststof en metaal. Voor het programmeren wordt gebruik gemaakt van een toegankelijke programmeertaal van Apple, Swift. Hiermee leren ze o.a. een drone besturen.

Op de foto: 3D geprinte producten en drone voor programmeerlessen

‘Afstandsleren’ en ‘Digitalisering Onderwijs’

Andere lopende projecten waarin het goed gebruik van ICT een rol speelt zijn ‘Afstandsleren’ en ‘Digitalisering Onderwijs’.

Binnen het project Afstandsleren worden de mogelijkheden onderzocht gebruikt om het onderwijs (gedeeltelijk) op afstand te volgen. Dit kan betekenen dat leerlingen op een andere locatie van Bartiméus of thuis onderwijs kunnen volgen. Microsoft Teams is daar een goed programma voor. Door de periode van noodzakelijk thuisonderwijs in het voorjaar van 2020 is daar al veel ervaring mee opgedaan, dat gaan we evalueren en verder ontwikkelen.

Binnen het project Digitalisering Onderwijs worden nieuwe ICT-mogelijkheden gebruikt om het onderwijs motiverend, efficiënt en gepersonaliseerd te maken.

In de klaslokalen zijn grote digitale borden beschikbaar waarop lesmateriaal kan worden gepresenteerd. Leerlingen kunnen dit rechtsreeks volgen en interactief deelnemen door hun persoonlijke apparatuur te koppelen aan dit digitale bord. 

Bartiméus Onderwijs is graag innovatief en altijd op zoek naar mogelijkheden voor leerlingen. Ook de volgende producten zijn (mede) vanuit Bartiméus Onderwijs ontwikkeld: de Braillestudio, Leesbevordering XL en EduVIP. We lichten deze project hieronder graag kort toe.

De Braillestudio

De Braillestudie (www.eduvip.nl/braillestudio) is een educatief computerprogramma om braille te leren. Dit programma wordt steeds verder uitgebreid.

Leesbevordering XL

Lezen van boeken is leuk en bevordert het leren van veel vakken. Om lezen en plezier in lezen te bevorderen, worden binnen het project Leesbevordering XL leesboeken en lesmateriaal op iPads aangeboden.

EduVIP

Behalve op de website van Bartiméus Onderwijs is ook op www.eduvip.nl veel informatie te vinden over het (ICT-)onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn. Deze website is bedoeld voor leerlingen, leerkrachten en ouders en zowel voor het speciaal onderwijs als het regulier onderwijs. Op eduVIP vind je toegankelijk lesmateriaal en informatie over onder andere hulpmiddelen, schoolvakinfo, aangepaste examens, wetgeving, cursussen en het laatste relevante nieuws.

Webshop

De website Eduvip.nl is uitgebreid met een webshop. In de webshop zijn veel onderwijshulpmiddelen aan te schaffen voor het onderwijs aan visueel beperkte kinderen, leerlingen en studenten. Artikelen die in de webshop kunnen worden besteld zijn o.a. licenties voor een typetraining of BrailleStudio, een A3-liniaal voor gebruik bij vergrotingen van lesboeken, een klok waarmee blinde kinderen leren klokkijken en speciale schrijfschriften voor slechtziende leerlingen. Klik hier voor de link naar de webshop.