menu Sluit het hoofdmenu

Over de school

Het VSO van Bartiméus staat voor maatwerk, uiteraard binnen de kaders van de wet en regels. We kijken naar wat de leerling aan kan, dagen hem uit het beste uit zichzelf te halen en de eigen interesses en belevingswereld te ontdekken.

Het onderwijsprogramma sluit nauw aan op de kerndoelen en exameneisen die gelden voor het regulier voortgezet onderwijs. Het onderwijs is gedifferentieerd en sluit aan bij de individuele mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de leerlingen. Wij willen een leerhuis en leefhuis zijn, waarin elke leerling wordt gekend.

Veilig klimaat

Het klimaat op school is uitdagend én veilig. Er is sprake van een gezonde leeromgeving, waarin we gebruik maken van moderne, zo nodig aangepaste hulpmiddelen. De school wil leerlingen de ruimte geven binnen een heldere structuur: er zijn duidelijke schoolregels opgesteld. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem en komen zo, in samenspraak met leerling en/of ouders, tegemoet aan de individuele onderwijs- en hulpvragen van leerlingen. Het voortgezet speciaal onderwijs heeft de volgende kenmerken:

 • De leerling staat centraal en wordt uitgedaagd;
 • Toegankelijk(heid) staat centraal; we houden rekening met de visuele beperking/mogelijkheden van de leerling (o.a. aangepast lesmateriaal);
 • Werken met en op de computer en aandacht voor het digitale leren;
 • De inhoud, de eindtermen en de exameneisen van het onderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij het regulier onderwijs.

Het VSO kent drie leerroutes met de volgende uitstroomprofielen:

 • Vmbo (VSO T) Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • Havo (VSO T) Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • Arbeid (VSO A) Uitstroom: arbeid, arbeidsmatige dagbesteding.

Staatsexamen 2021

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het examen van 2021. Dit schooljaar doen 20 leerlingen mee aan het Staatsexamen, zij hopen allemaal een volledig diploma te halen. In de loop van oktober en november worden de leerlingen opgegeven voor het staatsexamen en worden de speciale aanpassingen aangevraagd. Dit wordt door school verzorgd.

** Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data, zou u hier al rekening mee willen houden bij het plannen van afspraken? **

 • Proefexamenweek periode 1 februari t/m 12 februari 2021;
 • Centraal Schriftelijk Examen periode 17 t/m 31 mei 2021.
 • Mondeling examen de mondelinge examens zijn op drie dagen, eind juni 2021, exacte data volgen nog.
 • Herkansing 3e tijdvak augustus 2021. Tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie  worden herkansingen afgenomen, in het geval een leerling gezakt is en door een herkansing alsnog zou kunnen slagen.
  Dit valt in de zomervakantie, wilt u hier rekening mee houden bij het plannen van uw vakantie?

Madelon Veenemans, examencoördinator.