menu Sluit het hoofdmenu

Mobiliteit en reizen op het vso

Op het so leren de leerlingen bij Oriëntatie & Mobiliteit (O&M) zich zelfstandig te redden in het centrum van Zeist. Leerlingen die op school komen, krijgen indien nodig O&M- les om zich ook die vaardigheden eigen te maken.

Wanneer zij die vaardigheden voldoende hebben ontwikkeld om zelfstandig (het dorp) het centrum van Zeist in te gaan, berichten wij de ouders daarover, omdat   minderjarige leerlingen pas na schriftelijke toestemming van de ouders het schoolterrein mogen verlaten. Leerlingen in de brugklas mogen het schoolterrein niet verlaten.

Zelfstandig reizen

Zelfstandig leren reizen is een essentieel onderdeel van de lessen O&M in het VSO. Alle leerlingen zijn later aangewezen op het OV wanneer zij een vervolgstudie gaan volgen. En dat begint al met wanneer de leerlingen vanuit school stage gaan lopen.

In de onderbouw gaan de leerlingen per klas of individueel dit oefenen. Om dit mogelijk te maken dienen alle vso leerlingen een OV-Begeleiderskaart aan te vragen bij de NS. Met een dergelijke kaart mag de leerling een gratis begeleider meenemen op zijn reis met bus en trein. Voor excursies wordt ook gebruik gemaakt van deze begeleiderskaart. Deze kaart kan ook gebruikt worden in de thuissituatie.