menu Sluit het hoofdmenu

Mobiliteit en reizen op het vso

Op school leren de leerlingen bij Oriëntatie & Mobiliteit (O&M) zich zelfstandig wegwijs te maken in het centrum van Zeist. Leerlingen die naar het vso komen, krijgen O&M- les om zich ook die vaardigheden eigen te maken.

Wanneer zij die vaardigheden voldoende eigen zijn om zelfstandig (het dorp) het centrum van Zeist in te gaan, berichten wij de ouders daarover, omdat minderjarige leerlingen pas na schriftelijke toestemming van de   ouders het schoolterrein mogen verlaten. Leerlingen in de brugklas mogen het schoolterrein niet verlaten.

Zelfstandig reizen

Zelfstandig leren reizen is een essentieel onderdeel van de lessen O&M in het vso. Alle leerlingen zijn later aangewezen op het OV wanneer zij stage gaan lopen of een vervolgstudie gaan volgen. In de onderbouw gaan de leerlingen per klas of individueel dit oefenen. Om dit mogelijk te maken dienen alle vso-leerlingen een OV-Begeleiderskaart aan te vragen. Met een dergelijke kaart mag de leerling een gratis begeleider meenemen op zijn reis met bus en trein. Voor excursies maken we ook gebruik van deze begeleiderskaart. Deze kaart kan ook gebruikt worden vanuit de thuissituatie.

De kaart kan worden aangevraagd via de website van Argonaut, ga naar https://www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart.

Blindengeleidehond

Blindengeleidenhond op school?. Een hond komt pas ter sprake bij oudere leerlingen ter voorbereiding op de reguliere situatie. Bartiméus Onderwijs laat alleen honden toe gedurende het laatste halfjaar van de schoolopleiding om aan de hond te kunnen wennen voordat een vervolgopleiding start, mits er geen contra-indicatie is. Het laatste halfjaar gaat in op 1 januari van het examenjaar.
Voor verdere informatie lees het document 'Een blindengeleidehond op school' (dit is een PFD-bestand).