menu Sluit het hoofdmenu

Het team van het VSO zeist

De dagelijkse leiding van de afdeling berust bij de locatieleider.Zij is het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.
Mevr. J.A. Gelink

Onderwijspersoneel

Leerkrachten

Dhr. A.P. van Balen Klasseleerkracht P4/5/6, SOVA
Mevr. G. de Boer Klasseleerkracht P4/5/6
Dhr. H. Deppe Wiskunde
Mevr. G.A. van Hunnik Mij-leer, Mij-wetenschappen
Dhr. H. de Jonge LOB, sociale vaardigheden
Mevr. H.A. Kikkers Stagecoördinator
Dhr. T. Kuijpers Muziek
Mevr. M. Logtenberg Praktijkondersteuner
Dhr. T. van der Maten Levensbeschouwing
Mevr. C.F. de Pagter Nederlands
Dhr. E.P.H. de Quartel Biologie, ICT, Tuin
Mevr. M. Rietveld Leerkracht VSO-P1/2/3, Aardrijkskunde
Dhr. M. Russchen Bewegingsonderwijs
Dhr. R.Schenk Techniek, 20e eeuwse vaardigheden
Dhr. M.Schipper ICT-ondersteuner
Mevr. J. van der Sijde Verzorging, Nederlands
Dhr. H. Snetselaar ICT (Braille)
Mevr. E. Steenstra Dramatische expressie
Mevr. M. Veenemans Economie, H&A
Mevr. M. Velleman-Knol Frans, Engels
Dhr. P.A. de Waal Klasseleerkracht p1/2/3, ARV
Dhr. J.H. Welling Duits, Engels
Mevr. A. van Werkhoven Geschiedenis

Onderwijs ondersteunend personeel

Mevr. G.A. Hamer-de Jong Orthopedagoog VSO T
Mevr. M. Westerik Pedagoog, zorgcoördinator VSO
Mevr. C. de Haan Klassenassistent, Instructeur Oriëntatie, mobiliteit, verkeer en OV
Mevr. G. de Jong Klassenassistent
Dhr. A. la Faille Technisch vakman
Mevr. J. van Eck Secretariaat
Mevr. D. Rozeboom-Doorneweerd Secretariaat

Vrijwilligers

Dhr. R. Beaujean ICT
Mevr. S. van der Made Wiskunde
Mevr. M. Hoogendoorn Braille

Decaan
De begeleiding van studie-, pakket- en beroepskeuze is met name de verantwoordelijkheid van de schooldecaan.

Stagecoördinator
Begeleidt leerlingen in de bovenbouwperiode tijdens het stagetraject.
Mevr. E. Kikkers
Dhr. H. de Jonge

Examencoördinator
Organiseert het verloop van de examens.
Mevr. M. Veenemans

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator bij het VSO van Bartiméus houdt zich bezig met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij heeft zitting in de commissie van begeleiding (CvL) en gaat hierin in overleg met de orthopedagogen en de locatieleider.
Mevr. G. van Hunnik (VSO-T)
Mevr. M. Westerik (VSO-P)