menu Sluit het hoofdmenu

Het team van het VSO zeist

De dagelijkse leiding van de afdeling berust bij de locatieleider.Zij is het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren.
Mevr. J.A. Gelink

Onderwijspersoneel

Leerkrachten

Dhr. A.P. van Balen Klasseleerkracht P5/6, SOVA
Mevr. G. de Boer Klasseleerkracht P5/6
Mevr. T. Boss Geschiedenis en aardrijkskunde
Dhr. H. Deppe Wiskunde
Mevr. G.A. van Hunnik Mij-leer, Mij-wetenschappen
Dhr. H. de Jonge Aardrijkskunde, ICT en techniek
Mevr. H.A. Kikkers Stagecoördinator
Mevr. M.J.T. Kroon Frans, LOB, sociale vaardigheden
Dhr. F. Kruijswijk Jansen Muziek
Mevr. M. Logtenberg Praktijkbegeleider
Dhr. T. van der Maten Levensbeschouwing
Mevr. S. Neerbos Nederlands
Mevr. C.F. de Pagter Nederlands
Dhr. E.P.H. de Quartel Biologie, ICT, Tuin
Mevr. M. Rietveld Leerkracht VSO-P
Dhr. M. Russchen Bewegingsonderwijs
Mevr. J. van der Sijde Verzorging
Dhr. H. Snetselaar ICT (Braille)
Mevr. E. Steenstra Dramatische expressie
Mevr. M. Veenemans Economie, H&A
Mevr. M. Velleman-Knol Frans, Engels
Dhr. P.A. de Waal Klasseleerkracht p1/2/3, ARV
Dhr. J.H. Welling Duits, Engels
Mevr. M. Westerik Mij-wetenschappen

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Mevr. G.A. Hamer-de Jong Orthopedagoog VSO T
Mevr. W. Liemburg- Bargeman Orthopedagoog VSO P
Mevr. M. Westerik Zorgcoördinator VSO
Mevr. C. de Haan Klassenassistent
Mevr. G. de Jong Klassenassistent
Mevr. J. Oosterbaan Klassenassistent verzorging
Mevr. M. Teding van Berkhout Logopedist
Dhr. M. van Doorn Instructeur Oriëntatie, mobiliteit, verkeer en OV
Dhr. A. la Faille Technisch vakman
Mevr. J. van Eck Secretariaat
Mevr. D. Rozeboom-Doorneweerd Secretariaat

 

Vrijwilligers

Dhr. R. Beaujean ICT
Mevr. S. van der Made Wiskunde
Mevr. C. den Oudsten Secretariaat
Mevr. M. Hoogendoorn Braille

 

Decaan
De begeleiding van studie-, pakket- en beroepskeuze is met name de verantwoordelijkheid van de schooldecaan.
Mevr. T. Boss

Stagecoördinator
Begeleidt leerlingen in de bovenbouwperiode tijdens het stagetraject.
Mevr. E. Kikkers
Mevr. M.J. Kroon

Examencoördinator
Organiseert het verloop van de examens.
Mevr. M. Veenemans

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator bij het VSO van Bartiméus houdt zich bezig met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij heeft zitting in de commissie van begeleiding (CvL) en gaat hierin in overleg met de orthopedagogen en de locatieleider.
Mevr. G. van Hunnik (VSO-T)
Mevr. M. Westerik (VSO-P)