menu Sluit het hoofdmenu

Het team van het VSO zeist

De dagelijkse leiding van de afdeling berust bij de locatieleider, de heer Kees Klapwijk. Hij is het eerste aanspreekpunt voor zaken die verder gaan dan de individuele leerlingbegeleiding door mentoren. kklapwijk@bartimeus.nl

Onderwijspersoneel

Leerkrachten

Dhr. A.P. van Balen Klasseleerkracht A 2/3/4/5/6
Mevr. G. de Boer Klasseleerkracht A 2/3/4/5/6
Dhr. H. Deppe Wiskunde
Dhr. A. Doubosh Engels, verzorging en onderwijs ondersteuning
Mevr. G.A. van Hunnik Mij-wetenschappen
Dhr. H. de Jonge LOB, Biologie, Muziek
Mevr. H.A. Kikkers Stagecoördinator
Mevr. M. Logtenberg Praktijkondersteuner
Dhr. T. van der Maten Levensbeschouwing, Mij-wetenschappen
Mevr. C.F. de Pagter Nederlands
Dhr. E.P.H. de Quartel Biologie, Tuin
Mevr. M. Rietveld Groepsleerkracht B1, Nederlands, M&M
Dhr. M. Russchen Bewegingsonderwijs
Dhr. R.Schenk Techniek, 20e eeuwse vaardigheden
Dhr. M.Schipper ICT-ondersteuner
Mevr. J. van der Sijde Verzorging, LOB
Dhr. H. Snetselaar ICT (Braille)
Mevr. M. Veenemans Economie
Mevr. M. Velleman-Knol Frans, Engels
Dhr. P.A. de Waal Groepsleerkracht B2, Wiskunde, ARV
Dhr. J.H. Welling Duits, Engels
Mevr. A. Werkhoven Geschiedenis

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Mevr. G.A. Hamer-de Jong Orthopedagoog VSO T
Mevr. M. Westerik Orthopedagoog VSO A, ondersteunings coördinator
Mevr. G. van Hunnik ondersteunings coördinator
Mevr. C. de Haan Instructeur Oriëntatie, mobiliteit, verkeer en OV, Klassenassistent
Mevr. G. de Jong Klassenassistent
Dhr. A. la Faille Technisch vakman
Mevr. J. van Eck Secretariaat

 

Decaan
De begeleiding van studie-, pakket- en beroepskeuze is met name de verantwoordelijkheid van de schooldecaan.

Stagecoördinator
Begeleidt leerlingen in de bovenbouwperiode tijdens het stagetraject.
Mevr. E. Kikkers

Examencoördinator
Organiseert het verloop van de examens.
Mevr. M. Veenemans

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator bij het VSO van Bartiméus houdt zich bezig met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij heeft zitting in de commissie van begeleiding (CvL) en gaat hierin in overleg met de orthopedagogen en de locatieleider.
Mevr. G. van Hunnik (VSO-T)
Mevr. M. Westerik (VSO-A)