menu Sluit het hoofdmenu

Examenprogramma

Bartiméus Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en valt onder de wet Primair Onderwijs. Onze school mag om die reden niet zelf officieel erkende examens afnemen.

Leerlingen die opgeleid worden voor het vmbo- of havo-diploma of voor deelcertificaten, kunnen wel meedoen met het Staatsexamen. Dit wordt georganiseerd door de staatsexamencommissie, deze valt onder DUO. Op deze manier kunnen onze leerlingen toch een officieel erkend diploma behalen. Hierbij moeten wij ons als school houden aan de regels en voorschriften die voor het staatsexamen gelden.

In tegenstelling tot het regulier onderwijs kent het staatsexamen geen schoolonderzoeken. Het staatsexamen bestaat uit een centraal (schriftelijk) examen, dat identiek is aan het centraal examen voor de reguliere scholen en een college-examen dat mondeling wordt afgenomen in de eerste week van juli. Het eindcijfer per vak wordt bepaald door het gemiddelde van deze twee examens.

Om een Vmbo-GT/TL of Havo diploma te halen moet een leerling in minimaal zes of zeven vakken examen doen, waarbij Nederlandse taal en Engels verplicht zijn.

Hieronder vindt u de examenprogramma's 2020 voor Havo en Vmbo: