menu Sluit het hoofdmenu

Vakantie(data) en tijden

Onderstaand vind u een overzicht van de lestijden, het vakantierooster en de geplande studiedagen.

Schooltijden schooljaar 2019 - 2020

 

so Kleuterobservatiegroep

so onder-, midden- en bovenbouw

Maandag 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15
  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
Dinsdag 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15
  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
Woensdag 8.30 - 12.00 08.30 – 12.00
Donderdag 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15
  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
Vrijdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.15
    13.00 – 15.00

 

Vakanties schooljaar 2019 - 2020

Eerste schooldag
Maandag 2 september 2019

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 7 oktober 2019

Herfstvakantie
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie inclusief studiedag personeel
Maandag 23 december 2019 t/m maandag 6 januari 2020

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 12 februari 2020

Krokusvakantie
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Donderdag 9 april 2020

Pasen
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Tulpvakantie
Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart
Donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
Maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2020

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 22 juni 2020

Zomervakantie
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Eerste schooldag 2020-2021
Maandag 31 augustus 2020 om 8.30 uur