menu Sluit het hoofdmenu

Praktisch

Hoe vraag ik verlof aan? Bij wie moet ik zijn voor ...? Onderstaand vindt u een heel aantal praktische vragen en antwoorden.

Rapporten
Ziekmeldingen
Bijzonder verlof aanvragen
Tussendoortjes en traktaties
Lunchpauze
Gymkleding
Schoolkamp en schoolreis
Schoolzwemmen
Zindelijkheid
Schooltasinformatie

Rapporten

De leerlingen van het so krijgen in januari en juni een schoolrapport mee. Dit rapport is geschreven voor de leerlingen. Op de ouderavond wordt de (tussentijdse) evaluatie van de doelen van het groepsplan besproken. Tijdens deze oudergesprekken van 20 minuten krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht te praten over de vorderingen van uw kind.

Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan gaan, bent u verplicht dat bij de leerkracht of secretaresse van de school te melden voordat de school begint. De school en de leerkracht weten dan wat er aan de hand is.

Bijzonder verlof aanvragen

Bij uitzondering is het mogelijk om bijzonder verlof voor een leerling aan te vragen. Dat kunt u doen door het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof' in te vullen.

Tussendoortjes en traktaties

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen uw kind gezond eten en drinken mee te geven. Dit geldt ook voor de traktaties. Er zijn ook heerlijke gezonde traktaties te verzinnen. Zie ook ideeën en suggesties op internet! De leerlingen kunnen op school melk of karnemelk krijgen. Als u hiervan voor uw kind gebruik wilt maken, geef dit dan door aan de klassenleerkracht. Woensdag en vrijdag zijn op school fruitdagen. Alle leerlingen nemen die dag fruit mee als tussendoortje.

Lunchpauze

De leerlingen blijven tussen de middag op school eten. Wilt u uw kind daarvoor een lunchpakketje en eventueel drinken meegeven?

Gymkleding

Voor de lessen bewegingsonderwijs heeft uw kind een korte broek, een shirt en stevige gymschoenen met witte zolen nodig. Deze kleding draagt uw kind elke gymles. Als het weer het toelaat, vindt het bewegingsonderwijs vaak buiten plaats. Een pet met klep is dan aan te bevelen in verband met het licht. Leerlingen met een gevoelige huid raden wij aan buiten een shirt met lange mouwen te dragen. Voor leerlingen die nog geen veters kunnen strikken, zijn gymschoenen met klittenband of elastiek handig. Wij raden u aan de gymkleding in een goed herkenbare en van naam voorziene gymtas op te bergen. Deze tas kan op school blijven. Wij gaan er wel van uit dat de gymkleding regelmatig wordt gewassen. Om te voorkomen dat uw kind zijn spullen kwijtraakt, is het handig als u de sportkleding van een merkje voorziet.

Schoolkamp en schoolreis

De bovenbouwleerlingen gaan om het jaar op kamp. Het kamp duurt twee dagen en één nacht of 3 dagen en 2 nachten. Aan het kamp geven wij een invulling die afhankelijk is van leeftijd en
ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Om deze kampen te kunnen bekostigen, vragen wij van de ouders een bijdrage van + € 50,- per nacht. De hoogte van het bedrag kan variëren, afhankelijk
van de inhoud van de activiteiten. Ook voor de schoolreisjes zal een bijdrage gevraagd worden. Ook hier is de hoogte afhankelijk van bestemming en activiteiten.

Schoolzwemmen

Leerlingen van de onderbouwgroep die nog niet in het bezit zijn van een A-diploma, zwemmen één keer in de week in zwembad Laco in Bunnik onder leiding van een vakleerkracht. Het doel is het halen van een A certificaat of een A diploma. Helaas is dit niet voor alle leerlingen haalbaar, het is daarom belangrijk dat er vooral thuis aandacht wordt gegeven aan het watervrij maken en als u de mogelijkheid heeft om uw kind op zwemles te doen, 2x in de week zwemmen is effectiever dan 1x per week. 

Voor schoolzwemmen is het volgende nodig: zwemkleding, een badhanddoek en een zwemtas voor de natte kleding. 

Leerlingen die niet zindelijk zijn, mogen om hygiënische redenen niet schoolzwemmen.

Zindelijkheid

We verzoeken de ouders van de kleuters die niet zindelijk zijn, thuis aan zindelijkheidstraining te doen. Op school kost het verschonen erg veel tijd en dit gaat helaas ten koste van het onderwijs.

Schooltasinformatie

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het formulier “schooltasinformatie” mee voor in de schooltas. Op dit formulier staan belangrijke gegevens van de leerling, zoals adres, telefoon ouders en taxibedrijf. Mocht een taxi te laat komen dan kan de taxiwacht contact opnemen met het taxibedrijf en de ouders. Ook staan er medische bijzonderheden op die belangrijk zijn om te weten voor de chauffeur. Wilt u er op toezien dat uw kind altijd deze informatie in de tas heeft?