menu Sluit het hoofdmenu

Vakken en projecten

Juist voor kinderen met een visuele beperking is het belangrijk om naast gebruik te maken van cognitieve vaardigheden, ook sensomotorische, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden te gebruiken bij het leren.

Naast gewone basisschoolvakken besteden we ook aandacht aan expertise vakken gericht op kinderen met een visuele beperking. Het gaat dan om leren (omgaan) met een visuele beperking. De school maak gebruik van de (ontwikkeling) van expertise van Bartiméus, bijvoorbeeld bij het lezen met tablets, de Braille Studio, Tactiel actief en de toepassing van leermiddelen zoals een 3D-printer. 

Uw kind krijgt er alle ruimte zich te ontplooien en wordt gestimuleerd te laten zien wat het kan. Uw dochter of zoon leert zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten om zich vrij bewegen in de maatschappij. Zo nodig met hulp van aangepaste omgeving, materialen of extra begeleiding.

Standaard vakken die leerlingen krijgen:

 • Rekenen
 • Taal (incl. Technisch & Begrijpend lezen; Spelling)
 • Zaakvakken: Geschiedenis, Natuur & Techniek, Aardrijkskunde, Burgerparticipatie
 • Kunst en Cultuur vakken: Drama, Muziek, Beeldende vorming
 • Bewegingsonderwijs: Gym en voor sommige leerlingen zwemmen

Expertisevakken:

 • Computervaardigheid
 • Mediawijsheid
 • Oriëntatie, mobiliteit en verkeer
 • Sensorische integratie o.a.Tactiel Actief (voorwerpen, objecten en concepten van dichtbij of op een andere manier beleven)
 • Visuele vorming en training (Loeptraining, kijkstrategie, hoe ga ik om met mijn visuele beperking)
 • Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling gebruiken we door de school heen PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën of Proberen Anders te Denken). De PAD-methode leert uw kind omgaan met eigen emoties en met de invloed ervan op anderen

Projecten | Themagericht onderwijs

De nieuwste leertheorieën (hoe leren kinderen het best) passen we toe door de manier waarop we onderwijs aanbieden. Juist voor kinderen met een visuele beperking is het belangrijk om naast gebruik te maken van cognitieve vaardigheden, ook sensomotorische, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden te gebruiken bij het leren.

Dat ziet u bijvoorbeeld terug in hoe leerkrachten instructies geven en ook hoe we kinderen door de bouwen heen zo zelfstandig mogelijk maken in het leren. Ook integreren we de vakken zoveel mogelijk door het gebruik van thema’s door het jaar heen. 

Daarnaast  gaat uw zoon of dochter regelmatig op ‘ontdekkingsreis’ buiten de school. We werken samen met scholen en maatschappelijke organisaties in de omgeving.