menu Sluit het hoofdmenu

In- en uitstromen van leerlingen

Lees hier meer over het toelaten, instrooom en uitstroom van leerlingen.

Toelating

Er is een Commissie van Onderzoek die besluiten neemt over toelating van leerlingen.

Instroom

Nieuwe leerlingen die aangemeld worden kunnen het hele jaar door instromen. Er wordt wel een logisch moment gezocht voor de leerling en de groep van instroom. De twee belangrijkste momenten in het schooljaar zijn: na de zomervakantie en in januari (na de kerstvakantie). Voor kleuters is de instroom  vaak een aantal weken voor de 4-jarige leeftijd en eventueel al vanaf 3½-jarige leeftijd in het kader van Vroegschoolse educatie (als vastgesteld wordt dat de visuele beperking in hoofdzaak een kind belemmert in zijn/haar ontwikkeling). Ook kan het zijn dat leerlingen voor kortdurende trajecten of een extra basisschool jaar naar de Bartiméusschool komen. Een voorbeeld is als een leerling op latere leeftijd blind of slechtziend wordt of een leerling die vooral geschoold moet worden in expertisevakken.

Uitstroom

Meestal stromen leerlingen uit in groep 8 naar het voortgezet onderwijs (vo) of voorgezet speciaal onderwijs (vso). Leerlingen uit de KleuterObservatieGroep en ook van andere leerjaren kunnen uitstromen naar regulier onderwijs of ander speciaal onderwijs gedurende hun schoolcarrière.