menu Sluit het hoofdmenu

Vakantie(data) en tijden

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties en studiedagen in dit schooljaar. Ook zijn de lestijden vermeld. Voor verlofaanvraag voor een leerling buiten de reguliere vakanties om kunt u contact opnemen met de locatieleider.

Schooltijden schooljaar 2017 - 2018

 

so Kleuterobservatiegroep

so onder-, midden- en bovenbouw

Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Dinsdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Woensdag Vrij 08.30 – 12.00
Donderdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Vrijdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00

 

Vakanties schooljaar 2017 - 2018

Eerste schooldag
Maandag 21 augustus 2017

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 18 september 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Vrijdag 6 oktober 2017

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 20 november 2017

Sinterklaas
Dinsdag 5 december leerlingen om 14.00 uur vrij

Kerstvakantie
Vrijdag 22 december 2017 vanaf 12.00 t/m vrijdag 5 januari 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 29 januari 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Vrijdag 9 februari 2018

Krokusvakantie
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Pasen
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Dinsdag 3 april 2018

Tulpvakantie
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart
Donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren
Maandag 21 mei 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018

Zomervakantie
Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
Laatste schooldag:  Vrijdag 13 juli 12.00
Eerste schooldag: Maandag 27 augustus 2018