menu Sluit het hoofdmenu

Vakantie(data) en tijden

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties en studiedagen in dit schooljaar. Ook zijn de lestijden vermeld. Voor verlofaanvraag voor een leerling buiten de reguliere vakanties om kunt u contact opnemen met de locatieleider.

Schooltijden schooljaar 2018 - 2019

 

so Kleuterobservatiegroep

so onder-, midden- en bovenbouw

Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Dinsdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Woensdag Vrij 08.30 – 12.00
Donderdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00
Vrijdag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
  13.00 – 15.00 12.45 – 15.00

 

Vakanties schooljaar 2018 - 2019

Eerste schooldag: maandag 27 augustus 2018, 08.30 uur

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Vrijdag 5 oktober 2018

Herfstvakantie
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Vrijdag  30 november 2018

Kerstvakantie
Vrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 4 januari 2019

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 4 februari 2019

Krokusvakantie
Maandag 25 februari t/m vrijdag 3 maart 2019

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 25 maart  2019

Pasen en Tulpvakantie
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
(incl. Goede vrijdag 19 april, 2e paasdag 22 april, Koningsdag 27 april en Bevrijdingsdag 5 mei)

Hemelvaart
Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren
Maandag 10 juni 2019

Vrije dag voor leerlingen (studiedag personeel)
Maandag 24 juni 2019

Zomervakantie
Vrijdagmiddag 19 juli vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 30 augustus 2019

Eerste schooldag: maandag 2 september 2019, 08.30 uur