menu Sluit het hoofdmenu

Doe mee aan VWS-enquête veranderingen in de zorg

geplaatst op Toetsenbord

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt de veranderingen in de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking. Dit gebeurt middels een enquête die via de Oogvereniging wordt aangeboden. Bartiméus werkt daar natuurlijk graag aan mee. Wij roepen iedereen met een visuele beperking op om de enquête in te vullen en zijn ervaringen te delen.

Vóór 2015 werd de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Awbz. Sinds 2015 wordt deze zorg gefinancierd vanuit drie verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Welke veranderingen merkt u?

Uit de Ooglijn Zorgmonitor en de twee meldacties die de Oogvereniging heeft uitgevoerd, komt naar voren dat mensen met een visuele en/of auditieve beperking mogelijk nadelige gevolgen ervaren door alle veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld dat zorg en ondersteuning te duur is geworden, waardoor iemand geen hulp meer kan en wil betalen.

Dit is niet de bedoeling van de veranderingen in de zorg. Zorg moet beschikbaar, toegankelijk en betaalbaal blijven voor mensen die deze echt nodig hebben. Dit is aanleiding voor het ministerie van VWS om onderzoek te doen naar de gevolgen die mensen met een visuele en/of auditieve beperking ervaren.

Doe mee en vul de enquête in.

Lees meer over de enquête van het Ministerie van VWS op de website van de Oogvereniging.