menu Sluit het hoofdmenu

Gehechtheidsontwikkeling bij kinderen met een beperking

geplaatst op Jongetje met begeleider

Stef vraagt continu mijn aandacht en is heel moeilijk te sturen: is er sprake van gehechtheidsproblematiek? Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis, autisme, een verstandelijke beperking of een visuele beperking is altijd extra aandacht nodig voor de gehechtheidsontwikkeling, ook binnen het onderwijs. Hoe ga je met deze kinderen om? Vakblad HJK vroeg het onze collega's Francien Dekker en Paula Sterkenburg, beide werkzaam bij de afdeling Psychotherapie.

Omgaan met gehechtheidsproblemen

Voor alle kinderen geldt dat veilige gehechtheid de beste kansen biedt op een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling. Ook voor kinderen met een visuele en/of verstandelijke beperking is dat zo. Als het kind zich veilig voelt, kan het zich positief ontwikkelen naar de eigen mogelijkheden en leert het geleidelijk de eigen emoties en stress te reguleren. Ongeveer de helft van de kinderen met een ontwikkelingsstoornis is veilig gehecht (Van Winkoop, 2015). Dit is lager dan bij kinderen uit de normale populatie, waar ongeveer 60 tot 70 procent veilig gehecht is. Om die reden adviseert de Richtlijn Problematische Gehechtheid voor de Jeugdzorg (NJI, 2014) om bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen, autisme of een verstandelijke beperking na te gaan of er sprake is van gehechtheidsproblemen.

Het gehele artikel van HJK is beschikbaar als PDF-bestand (download). Francien Dekker en Paula Sterkenburg werken voor zowel de afdeling Psychotherapie als het Expertisecentrum Gehechtheid & Sociale relaties van Bartiméus.

Kijk voor meer info over het thema Gehechtheid op onze website.