menu Sluit het hoofdmenu

Empowerment voor ouders: loslaten en verbinden

geplaatst op SamenZelf: empoweren van jongeren met arbeidsbeperking

Jongeren die een traject naar werk volgen bij REA College staan op de drempel van volwassenheid. Zij willen meedoen in de maatschappij, maar dit vraagt van hun veel meer dan van jongeren zonder arbeidsbeperking. Ze hebben extra bagage nodig om aan de hoge eisen van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Dit vraagt veel van ouders. REA College Bartiméus organiseert daarom een speciale 'cursusdag' Empoweren voor ouders op zaterdag 2 juli in Zeist. Meld u nu gratis online aan.

Voor ouders is de opvoeding van hun kind met een (visuele) beperking vaak zwaar. In veel gevallen maken zij zich zorgen over de toekomst van hun kind en soms komen zij met de vraag: “Hoe kan ik mijn kind zo goed mogelijk ondersteunen om dit proces van volwassen worden te stimuleren? Wat kan ik mijn kind bieden zodat hij ook mee kan doen in de maatschappij en erbij hoort? Hoe kan ik mijn opvoeding en steun afstemmen op het proces van volwassen worden dat mijn kind nu doormaakt? En wat doe ik met mijn zorgen en angsten? Gaat het wel goed komen met mijn kind?”

Jarenlange ervaring

Bij REA College Bartiméus realiseren we ons dat dit proces van ouders van een kind met een beperking veel meer vraagt dan van andere ouders. We willen ouders hierbij ondersteunen en een aanbod doen dat hier bij past. Momenteel zijn we aan het verkennen of er bij ouders behoefte is aan een training die zich hier op richt. Op 2 juli starten we met een dag voor ouders. Een dag waarop we met elkaar gaan kijken hoe je een kind een empowerende ondersteuning kunt bieden. Hoe ziet die empowerende opvoeding er uit? Wat heeft u als ouder(s) nodig? En wat kunnen wij als expertise-organisatie daarin betekenen?

Ga voor meer info en aanmelden naar de website van SamenZelfKunde.

Empowerment

Zelf keuzes maken en daar achter (-durven) blijven staan. Doen wat past bij wie je zelf bent en wat jij wilt met je leven. Het begrip 'Empowerment' omvat een aantal bij elkaar horende componenten, nl:

  • Competentie
  • Zelfbeschikking
  • Betekenis
  • Impact
  • Positieve identiteit
  • Groepsoriëntatie

Loslaten en verbinden

Het programma met als thema 'Loslaten en verbinden' wordt verzorgd door professionals Annemarieke Meelker (interne begeleider) en Mieke Gresnigt (orthopedagoog), beiden werkzaam bij REA College Bartiméus in Ermelo. Loslaten, omdat jongeren het zelf moeten gaan doen. Dat vraagt de maatschappij van hun en dat geeft kansen op een volwaardig en gelukkig leven. Dat is moeilijk. Zeker voor ouders die zich zo verbonden voelen met hun kind en die ook zoveel zorg hebben gehad voor hun kind. Opnieuw verbinden, omdat dit ook nieuwe kansen geeft op een volwassen relatie en een gelijkwaardig contact. Geen afstand maar nabijheid. Geen verlies, maar winst.

Voor ouders van jongeren met een arbeidsbeperking (in de leeftijd van 16 - 18 jaar), jongeren die op de drempel van de volwassenheid staan.

Locatie: Bartiméus in Zeist, Van Renesselaan 30a
Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Kosten: géén