menu Sluit het hoofdmenu

Zorg nog beter inzichtelijk via Carenzorgt

geplaatst op Zorg nog beter inzichtelijk via Carenzorgt

Cliënten van Bartiméus of hun (wettelijk)vertegenwoordigers, krijgen via een beveiligde website direct inzicht in het cliëntdossier. Op deze manier is het voor de cliënt of diens vertegenwoordiger mogelijk om de zorg die Bartiméus levert online te volgen.

De informatie wordt aangeboden via www.carenzorgt.nl. Dat is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving waar veel andere zorginstellingen al naar tevredenheid gebruik van maken.

'Via Carenzorgt krijgt u direct toegang tot de meest recente informatie uit uw zorgplan en de rapportages van medewerkers', vertelt Cornée Schipper van Bartiméus. 'Ook is het mogelijk om berichten met elkaar uit te wisselen. Zo krijgen alle betrokkenen meer inzicht in wat er speelt rond een cliënt, en kunnen hier sneller op inspelen.'

Cliënt bepaalt

De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan ook anderen inzage geven. De cliënt bepaalt wie toegang krijgt tot bepaalde informatie: vertegenwoordigers, familie of mantelzorgers.

Cornée Schipper: 'Met Carenzorgt wordt het makkelijker om transparant samen te werken in de driehoek cliënt – medewerker – cliëntvertegenwoordiger. Wij zijn er van overtuigd dat dit de samenwerking in de zorg verbetert en  de positie van de cliënt versterkt'.

De afgelopen periode is Carenzorgt uitgebreid getest door cliënten, vertegenwoordigers en betrokken medewerkers van Bartiméus. Cornée Schipper: 'Zowel cliënten als vertegenwoordigers vonden het gebruik van CarenZorgt gemakkelijk. Als groot voordeel werd de directe beschikbaarheid van informatie genoemd'.

Aanmelden

Het  werken met CarenZorgt wordt gefaseerd  ingevoerd. Alle cliënten  ontvangen hierover een brief . In de brief leest u meer over Carenzorgt en hoe u zich kunt aanmelden. Cornée Schipper: 'We verwachten dat alle cliënten voor april 2016 benaderd zijn.'