menu Sluit het hoofdmenu

Zelfstandig stemmen op 20 maart

geplaatst op potlood en stemmal

In 12 gemeentes kunnen mensen met een visuele beperking volgende week woensdag zelfstandig stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dit gebeurt met een stemmal en audio-ondersteuning. De Oogvereniging, Bartiméus en andere partijen in de visuele sector ondersteunen gemeenten met expertise, zo dat de gemeenten kunnen zorgen dat alle stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

Tot voor kort konden mensen die zeer slechtziend of blind zijn alleen stemmen door iemand mee het stemhokje in te nemen of door een volmacht af te geven. Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen is daar verandering in gekomen dankzij de komst van de stemmal met audio-ondersteuning. Het aantal gemeenten dat deze voorzieningen aanbiedt groeit.

Welke gemeenten?

Bij de komende verkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen in de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Sliedrecht, Veldhoven, Zaanstad en Zeist.

Woont u niet in een van deze gemeenten, maar wel in de betrokken provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), dan kunt u er ook zelfstandig stemmen.  Om in een gemeente te stemmen waar u niet woont heeft u wel een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven staat. 

  • Stemt u voor de Provinciale Staten? Dan is het van belang dat de gemeente waar u gaat stemmen in uw eigen provincie ligt.  
  • Stemt u voor de waterschapsverkiezingen? Dan is het van belang dat de gemeente waar u gaat stemmen binnen de grenzen van uw eigen waterschap ligt.

Hoe werken de stemmal en de soundbox? 

Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon (voorleeskastje) krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven.

De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

Een handleiding is beschikbaar op de website van de Oogvereniging.  

Leesloep

Vanaf 2019 ligt in ieder stembureau in Nederland een loep met verlichting klaar. Vergeet er dus niet naar te vragen als u moeite hebt om het stembiljet te lezen.

Toegankelijke stemlokalen

Dit jaar moeten de stemlokalen 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Onderstaande documenten bieden praktische handvatten om de visuele toegankelijkheid van stembureaus te verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om duidelijke informatie over de route naar het stemlokaal, bewegwijzeringsborden op de locatie of verlichting. 

Advies

Bartiméus adviseert gemeenten graag verder om de aanbevelingen toe te passen. Stuur hiervoor een e-mail naar toegankelijkheid@bartimeus.nl.

Meer over stemmen met een visuele beperking leest u op www.oogvereniging.nl/stemmen 

Ervaringen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een online Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen zowel hun negatieve als positieve ervaringen delen met de toegankelijkheid van de komende verkiezingen.