menu Sluit het hoofdmenu

(Zeg) Dag tegen Pesten

geplaatst op Bartiméus Stop nu met Pesten game

Vandaag is het de Dag tegen Pesten. Een dag waarop een positief, veilig en vertrouwd klimaat voorop staat en waarbij we stilstaan bij de ernstige gevolgen van pesten. Ook Bartiméus richt haar aandacht op dit gevoelige onderwerp. De praktijk wijst namelijk uit dat kinderen met een beperking meer kans lopen gepest te worden dan leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Bartiméus ontwikkelde daarom een game waarmee ze het bewustzijn van ouders en leerkrachten wil vergroten als het gaat om autonomie van pestslachtoffers. Probeer hem vandaag nog uit!

Landelijke Dag tegen Pesten 2017Signalen van pesten

Het signaleren van pesten is voor ouders en leerkrachten niet altijd makkelijk. Niet alle kinderen vertellen aan hun ouders dat zij gepest worden. En ook de leerkracht kan niet alles waarnemen. Het is echter wel belangrijk zoveel mogelijk op signalen van pesten te letten. Afwijkend gedrag van een kind, kan wijzen op pesten. Denk hierbij aan: een kind dat niet meer graag naar school gaat en vaak afwezig is of ziek is. Het kind presteert plotseling slechter op school. Het kind komt nooit met een vriendje of vriendinnetje thuis, is veel alleen op zijn/haar kamer. Op school wordt het kind vaak als laatste gekozen of staat alleen in de pauze. Het kind komt veel eerder in de klas dan dat de les begint of blijft langer hangen in het lokaal als de schooldag al voorbij is.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking lopen meer kans gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Denk aan zichtbare beperkingen die er voor zorgen dat deze kinderen eerder opvallen. Maar ook bepaald gedrag, zoals moeizaam praten of een gebrek aan sociale vaardigheden kan er voor zorgen dat kinderen met een beperking makkelijker slachtoffer worden van pesten.

‘Stop nu met Pesten’ - serious game voor ouders en leerkrachten

Bartiméus heeft de Serious Game ‘Stop nu met pesten!” ontwikkeld voor ouders, begeleiders en leerkrachten die kinderen (met een beperking) willen ondersteunen bij het omgaan met pestgedrag. Ouders en leerkrachten komen vaak voor situaties te staan waarbij ze neigen het kind (met een beperking) te beschermen. Hierdoor kunnen zij mogelijk de autonomie en zelfstandigheid van het kind ondermijnen in plaats van het kind leren om te gaan met het pesten. Ondersteuning van het slachtoffer door ouders en leerkrachten die de autonomie van het kind juist vergroot, lijken een positieve invloed te hebben op het omgaan met en het verminderen van pesten.

‘Stop nu met pesten’ is een educatief spel met vragen en bestaat uit zes levels. Daarin worden ‘verhalen’ verteld waarin verschillende vormen van pesten aan de orde komen. Bij elke situatie moet de speler verzinnen hoe de opvoeder het beste kan reageren. Goede antwoorden leveren punten op en als de score hoog genoeg is gaat de speler naar een volgend level.

Stop nu met pesten is praktisch, laagdrempelig en gratis online te spelen via www.stopnumetpesten.nl. De spelduur is ongeveer 30 minuten en kan op elke moment van de dag en op elke locatie worden gespeeld.