menu Sluit het hoofdmenu

Zeer slechtziende en blinde kinderen helpen met omschakelen van 3D naar 2D

geplaatst op Schoen in 3D en tactiele tekening van de schoen

Hoe kunnen we zeer slechtziende en blinde leerlingen in het onderwijs leren een tweedimensionale weergave van een driedimensionaal object te begrijpen? Voor deze kinderen is het soms erg lastig om die omschakeling te maken omdat allerlei aspecten dat bemoeilijken. De nieuwe leerweg 3D naar 2D, ontwikkeld door Bartiméus en Visio, is een onderwijsmethode die dat mogelijk maakt.

De Leerweg 3D-2D is een onderwijsmethodiek die zeer slechtziende en blinde leerlingen helpt hun inzicht te vergroten in het mentaal omzetten van hun ‘beeld’ van een 3D-object naar een 2D-weergave daarvan. Deze leerlingen hebben vaak moeite met deze overgang doordat een tweedimensionale weergave van een object, bijvoorbeeld een tekening, vaak afwijkt van het ‘mentale beeld’ dat een leerling maakt op basis van betasting van dat object in 3D: een echte hond heeft 4 poten, dus een foto of tekening van een hond waarop je alleen de poten aan één kant ziet, kan dan leiden tot verwarring. Een kast die achter een bed staat, is op een tweedimensionale afbeelding niet in zijn geheel te zien, terwijl het toch de gehele kast is. Voor deze leerlingen is die omschakeling lastig te maken.

Een hond met twee poten... Hoe kan dat nou?

Stapsgewijs de omschakeling leren te maken

Met de nieuwe leerweg kunnen leerlingen van de scholen van Bartiméus en Visio stapsgewijs inzichten verwerven om zich die omschakeling beter eigen te maken. De methodiek kent een opbouw in moeilijkheidsgraad in drie niveaus: voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet, horend bij drie leeftijdsgroepen: 4 tot 7 jaar, 7 tot 11 jaar en vanaf 11 jaar.  De Leerweg 3D-2D is daarom verdeeld over drie houten kratten; voor elk niveau een aparte krat. Deze kratten bevatten elk:

  • Een theoretische verantwoording en handleiding;
  • Lesbrieven per niveau;
  • 80 tactiele (voelbare) tekeningen per lesbrief, gemaakt door Stichting Dedicon;
  • 2D- en 3D-materialen behorend bij de lesbrieven.

Kennis en expertise gebundeld

De leerweg 3D - 2D is in drie jaar tijd tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen onderwijsspecialisten en andere deskundigen van Bartiméus en Visio, die beide onderwijs aanbieden aan zeer slechtziende en blinde kinderen, en vele andere deskundigen. De scholen van Visio Onderwijs en Bartiméus Onderwijs hebben inmiddels een complete set ontvangen om ervaringen mee op te doen. In de loop van 2021 is het mogelijk om zelf een set samen te stellen. Dan stelt de projectgroep namelijk alle bestanden ook online en digitaal beschikbaar voor andere instellingen. Daarin zullen ook oefenboekjes zitten waarin ideeën van leerlingen worden opgenomen.

Waarom zie ik er kleiner uit als ik verder weg sta?

Benieuwd?

De nieuwe leerweg is op 11 november jongstleden in een Zoombijeenkomst gepresenteerd aan meer dan 110 belangstellenden van onder andere Visio en Bartiméus. Deze presentatie is op YouTube terug te zien..

Wil je meer weten over deze leerweg? Neem dan contact op per mail met onderwijsprofessional bij Bartiméus, Eric de Quartel via edequartel@bartimeus.nl.