menu Sluit het hoofdmenu

Woonruimte en begeleiding voor statushouders bij Bartiméus in Doorn

geplaatst op Verhuisdoos

Bartiméus heeft besloten om woonruimte in de personeelsflat op het terrein in Doorn ter beschikking te stellen aan maximaal 24 mensen met een verblijfsstatus. Bartiméus heeft hiermee gehoor gegeven aan de oproep van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om mee te denken over woonruimte voor statushouders. In de personeelsflat wonen nu al 66 personen. Door de huisvesting van statushouders kunnen zij hier langer blijven wonen, omdat de sloop wordt uitgesteld. Bartiméus, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en woningbouwstichting Heuvelrug Wonen trekken samen op in deze huisvesting van statushouders voor een periode van vier jaar.

Missie Bartiméus

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor alle mensen die blind of slechtziend zijn. De missie is hen te ondersteunen zodanig dat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Daarnaast zet Bartiméus zich in voor een toegankelijke samenleving. 'Met dit als uitgangspunt en geïnspireerd door christelijke waarden, ziet Bartiméus het als haar maatschappelijke opdracht om statushouders woonruimte en begeleiding te bieden. Uiteraard hebben wij hierover gesproken met de medezeggenschapraden in de organisatie en met de eigen medewerkers, bewoners en cliëntvertegenwoordigers. Hun vragen en aanbevelingen, over zaken als veiligheid, selectie van bewoners en integratie, neemt Bartiméus uiterst serieus en deze nemen wij mee in het vervolgtraject' aldus Jopie Nooren, bestuursvoorzitter Bartiméus.

Begeleiding en integratie

De statushouders worden, zoals gebruikelijk, twee jaar begeleid door Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug. Bartiméus begeleidt de nieuwe bewoners naar vrijwilligerswerk of mogelijke leer-/werkplekken binnen de organisatie. Zo verwacht Bartiméus hen op een zinvolle manier te ondersteunen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd ziet de organisatie een kans voor een aantal huidige cliënten/bewoners en medewerkers in de verrijking van hun belevingswereld door het contact met deze mensen die doorgaans uit andere culturen komen.

Samenwerking

De eerste statushouders komen in april in de personeelsflat op het terrein van Bartiméus in Doorn wonen. In de maanden daarna volgen in kleine aantallen tegelijk de overige statushouders. Om dit mogelijk te maken werken Bartiméus, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug en Heuvelrug Wonen samen. Ieder neemt zijn deel in dit traject om de huisvesting, de begeleiding en de integratie van de statushouders in de Nederlandse samenleving zo goed mogelijk te laten verlopen.

Burgemeester Frits Naafs: 'We zijn blij met het aanbod van Bartiméus om tijdelijk statushouders te huisvesten. Hiermee maken we een grote stap in het realiseren van onze taakstelling terwijl dit niet ten koste gaat van de regulier woningzoekenden. Bovendien biedt het initiatief van Bartiméus aan deze nieuwe bewoners met een verblijfsstatus een uitstekende mogelijkheid om snel de taal te leren en mee te draaien in onze samenleving. Een bijzondere en interessante oplossing! Ik zie uit naar de eerste ervaringen'.

*De statushouders zijn doorgaans als vluchteling in Nederland gekomen.

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. (Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951)

Vluchtelingen met een verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een gemeente vestigen. Zij krijgen dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van Nederland.