menu Sluit het hoofdmenu

Werkpad: studiekeuze niet vertraagd door corona

geplaatst op slechtziend meisje schrijft met pen op papier

Welk vakkenpakket kies ik? Welke studie past bij mijn talenten en bij mijn visuele mogelijkheden? Studiekeuzetrajecten in het regulier onderwijs zijn niet altijd goed bruikbaar voor leerlingen met een visuele beperking. Bartiméus Werkpad realiseerde direct na het begin van de 'lockdown' razendsnel een aangepast traject, zodat de studiekeuze door corona geen vertraging hoeft op te lopen.

'Vóór de lockdown konden deze leerlingen bij ons in Ermelo terecht voor ondersteuning bij de studiekeuze: gesprekken en een reeks vragenlijsten die toegankelijk gemaakt zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn', vertelt Wim van Reenen van Werkpad. 'Toen de lockdown begon, dreigde die oplossing in het water te vallen.'

Versterken positie op arbeidsmarkt

Bartiméus Werkpad zet haar expertise en coaches in voor het versterken van de positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Studie- en beroepskeuze horen daarbij. Maar denk bijvoorbeeld ook aan loopbaanbegeleiding of persoonlijke aanpassingen die nodig zijn, zodat iedereen in de werkomgeving mee kan doen. 

'Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die in tijdnood zouden kunnen komen voor hun studiekeuzes, hebben we een aangepast traject samengesteld. Een deel van de vragenlijsten kun je online invullen in een omgeving die ook goed werkbaar is voor iedereen die niet goed kan zien. Daarnaast bestaat het traject uit gesprekken via Teams (videobellen) met onze loopbaanadviseurs en specialisten.'

Aandachtspunt is wel dat we de kandidaten ook graag nog face-to-face ontmoeten

Daarop kreeg Werkpad enthousiaste reacties. 'Belangrijk aandachtspunt is wel dat we de kandidaten ook graag nog face-to-face ontmoeten. Dan kunnen we nog specifieker adviseren over passende hulpmiddelen, ergonomie en omgaan met energie bij een volgende stap.' 

'Door de versoepeling in de regels kunnen we de leerlingen inmiddels ook weer op onze locatie in Ermelo ontvangen. Met een aangepaste opstelling en een tweede beeldscherm aan de computer, kunnen we heel goed instructies geven en meekijken, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.'

Het aangepaste concept van online vragenlijsten, gesprekken via Teams en een bezoek aan de Bartiméuslocatie voor een hulpmiddelenadvies krijgt nu een blijvende plek in het productenaanbod. 

Meer weten over de dienstverlening van Werkpad? Ga naar werkpad.nl of www.bartimeus.nl/sterkinwerk

Welke opleiding past bij iemands talenten en visuele mogelijkheden? Een live onderzoek op de computerwerkplek (op anderhalve meter afstand) geeft meer inzicht.