menu Sluit het hoofdmenu

Werkboek gehechtheid geeft begeleiders en verzorgers praktische adviezen en tips

geplaatst op Voorkant van het boek Gehechtheid in de Praktijk

Mensen met een visueel-en-verstandelijke beperking hebben vaak ook psychische of gedragsproblemen. Veel van deze problemen ontstaan door gehechtheidsproblematiek; het moeite hebben om zich sociaal-emotioneel te verhouden tot andere mensen. Begeleiders en verzorgers staan vaak voor een raadsel; voor hen ontbrak tot nu toe een werkboek dat hen helpt om te gaan met gehechtheidsproblemen en/of die te voorkomen. Dat werkboek is er nu.

Eerder uitgevoerd Bartiméusonderzoek toont aan dat bij 60 procent van de problemen die adolescenten en volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen ervaren, gehechtheidsproblematiek daarvan de basis is. Met de toenemende kennis over hoe gehechtheid en gehechtheidsontwikkeling eruit ziet in deze doelgroep, is het besef toegenomen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking behoefte hebben aan een adequate, gehechtheidsgerichte ondersteuning. Bij deze kinderen kunnen immers ook al vroeg problemen ontstaan in de gehechtheid. Het aangaan van een vertrouwensrelatie is in alledaagse situaties al moeilijk en het vraagt bij kinderen en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke beperking een fundamenteel andere benadering.  

Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk 

Rondom het thema ‘gehechtheid’ is de afgelopen jaren veel gedaan door de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid, een samenwerkingsverband tussen Bartiméus en de Vrije Universiteit. Medewerkers aan de Werkplaats kregen in hun werk veel vragen over of er niet een werkboek beschikbaar was voor opvoeders en verzorgers die dagelijks te maken hebben met deze doelgroep. Zij besloten jaren geleden hun ervaringen om te zetten in een praktisch werkboek.  

Werkboek gehechtheid 

Dat werkboek is er nu, na jaren van intensieve arbeid. Het is een belangrijke mijlpaal  want een sensitieve, empathische en responsieve begeleidingsstijl voor kinderen en volwassenen vergroot de kwaliteit van hun zorg en hun leven. In dit boek zijn talloze voorbeelden gebruikt uit de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met en zonder een visuele beperking. Daarbij wordt wetenschappelijke kennis vertaald naar bruikbare tips en handelingen in de praktijk. Het doel van het werkboek is:  

  • Het vergroten van de kennis rondom gehechtheid, sensitiviteit, empathie en responsiviteit van opvoeders en begeleiders van mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking. 
  • Het vergroten van inzicht in gedragsproblemen, het verminderen van probleemgedrag, het vergroten van gevoelens van welzijn en het vergroten van plezier in de relatie bij kinderen en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking.  
  • Het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking.  

Aanbeveling uit het veld 

Prof. dr. Guy Bosmans, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven, voorzag het boek van een voorwoord. Een citaat daaruit geeft het belang aan: “Het boek is belangrijk omdat het ouders en opvoeders concrete handvatten geeft om deze kinderen en volwassenen de steun te bieden die ze nodig hebben. Het stimuleren van een kwaliteitsvolle gehechtheidsrelatie tussen ouders/opvoeders en kinderen en volwassenen die een grote zorgnood hebben, is een belangrijke doelstelling. Naarmate de kwaliteit van deze relatie beter is, vergroot de kans dat kinderen/volwassenen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking minder negatieve effecten ondervinden van blootstelling aan stress. Op die manier kunnen ouders en opvoeders opnieuw of voor het eerst een beschermende rol gaan spelen voor deze groep. 

Bestellen en contact

Vanaf vandaag is het Werkboek Gehechtheid verkrijgbaar bij Bartiméus. hebt u vragen over het boek of de schrijvers, stuurt u dan een mailbericht naar psterkenburg@bartimeus.nl