menu Sluit het hoofdmenu

Wereld Brailledag

geplaatst op Wereld Brailledag

Het is vandaag Brailledag, de dag waarop Louis Braille (1809-1852) geboren werd. Braille raakte als kind blind door een ongeluk, waarna hij zich razendsnel controle verwierf over de duisternis. Het communicatiesysteem dat hij als student ontwikkelde zou de wereld van de blinden ingrijpend verbeteren. Het themakanaal NPO Geschiedenis maakte er in 2012 een uitgebreid item over.

Emancipatie van blinden in Nederland

Dankzij het brailleschrift werden blinden in staat om beter te leren, communiceren en kwamen ze uit hun isolement. Hoe verliep het proces van emancipatie in Nederland?

In Nederland zijn de blinden altijd een dankbaar object van liefdadigheid geweest. Al in 1808 wordt door de Broederschap der Vrijmetselaarsloges in Amsterdam de eerste blindenschool opgericht, het Instituut tot Onderwijs van Blinden. De charitatieve blindenzorg verspreidt zich daarna over het land, als ook katholieke en protestants-christelijke liefdadigheidsinstellingen zich met blindenzorg gaan bezighouden. Het zijn vooral dames van goede komaf die zich in blindencomités verenigen om in ruil voor dankbaarheid en onderdanigheid hun misdeelde medemens te ondersteunen. Ondanks alle liefdadigheid verkeren de meeste blinden aan het begin van de twintigste eeuw nog in ellendige omstandigheden. De charitas bereikt lang niet iedereen en passend werk is er nauwelijks te vinden. Vele blinden lopen bedelend langs de straten.

De afhankelijkheid van liefdadigheid bestaat tot begin jaren twintig. Op 13 juni 1922 ontvangt de Nederlandse Blindenbond koninklijke goedkeuring over nieuwe statuten. Het sociale vraagstuk van het welzijn van blinden wordt in navolging van de Amsterdamse en Haagse Blindenbonden centraal gesteld. De leuze “Maatschappelijke blindenzorg geheel ten laste van de gemeenschap”, wordt overgenomen. De filantropie moet worden vervangen door overheidshulp, wat leidt tot een aantal eisen: leerplicht voor het blinde kind, verbetering van het blindenonderwijs, van de arbeidsvoorwaarden voor blinden en verbetering van de levensomstandigheden van blinde ouden van dagen.

Op de website van NPO Geschiedenis kunt u het hele verhaal lezen, de documentaire beluisteren en diverse Polygoonjournaals bekijken.

(Bron: NPO Geschiedenis)