menu Sluit het hoofdmenu

Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor Bartiméus?

geplaatst op Onze cliënt Rogier zit klaar voor de vaccinatie. Verpleger Jos heeft de spuit al klaar.

Vorige week woensdag, 20 januari, hebben premier Rutte en minister De Jonge de maatregelen van de huidige lockdown verder aangescherpt. Het kabinet maakt zich vooral zorgen om Britse variant, die nog besmettelijker is dan het coronavirus dat we al kennen. Er zijn extra maatregelen nodig om de nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. In dit bericht leest u wat dit voor Bartiméus betekent.

Bezoek: maatwerk blijft mogelijk

De nieuwe maatregel van de regering schrijft voor dat een huishouden maximaal één persoon per dag op bezoek mag ontvangen. Deze maatregel geldt tot en met ten minste 9 februari 2021. We doen er alles aan om te zorgen dat bezoekers, cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico lopen en daarom vragen we iedereen zich zoveel mogelijk aan deze landelijke richtlijn te houden. Maar het verder terugbrengen van het aantal bezoekers is opnieuw ingrijpend voor het leven en welzijn van onze bewoners en hun verwanten. Daarom blijft maatwerk binnen onze eigen bezoekregeling mogelijk. Hierin hanteren we een maximum van twee bezoekers per dag, per bewoner.

Bewoners, verwanten en begeleiders kunnen gezamenlijk de wensen rondom bezoek bespreken en in overleg komen tot passende afspraken. Vanzelfsprekend blijven de basisregels voor bezoek gewoon gelden.

Ambulante zorg gaat door

Thuis mag nog maar één persoon per dag op bezoek komen. Een zorgverlener wordt niet tot bezoek gerekend. Alle behandelingen en begeleiding aan huis zijn dus nog mogelijk, zolang dat veilig is voor iedereen.

Ambulante medewerkers checken voorafgaand aan de afspraak of er sprake is gezondheidsklachten. Zij schatten de situatie per afspraak in en kunnen altijd besluiten om een afspraak online te doen of te verzetten.

Vrijwilligers blijven welkom

Vrijwilligers zijn nog steeds welkom ter ondersteuning van de bewoners. Dit gebeurt net als nu altijd in overleg met de medewerkers van de woning. Er komt maximaal één groepsvrijwilliger per dag per woning. Voor individuele cliënten geldt dat er één vrijwilliger per dag per cliënt mag komen.​

Dagbesteding: huidige invulling verlengd tot 15 maart

In overleg met de cliëntenraden hebben we besloten om de preventieve maatregelen rondom de dagbesteding te verlengen tot 15 maart 2021. We doen dit omdat we de ontwikkelingen rondom het coronavirus (inclusief de extra besmettelijke Britse variant), het vervolg van de landelijke lockdown en de vaccinatieaanpak willen volgen. Dit voorkomt dat we nu alles opstarten en we later weer dingen terug moeten draaien. Op deze manier hebben we meer ruimte om scenario's voor te bereiden en de juiste keuzes voor het vervolg te maken. Op dit moment werken we aan een plan over de invulling van de dagbesteding in de toekomst. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en bespreken wekelijks de actuele situatie. Als het mogelijk is onze maatregelen eerder te versoepelen, doen we dat natuurlijk.

Meer over de huidige invulling van de dagbesteding leest u hier.

Onderwijs: focus op maatwerk

De landelijke lockdown in het onderwijs is verlengd tot ten minste 7 februari. Binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs is er ruimte om hier maatwerk in te bieden. Alle ouders zijn op de hoogte van de invulling die Bartiméus onderwijs hieraan geeft.

Speciaal Onderwijs

Leerlingen van de Bosschool in Doorn, SO Zeist en SO Lochem komen sinds maandag 18 januari gefaseerd weer naar school. Voor volwassenen geldt dat ze zich onderling moeten houden aan de 1,5 meter afstand. SO-leerlingen hoeven ten opzichte van elkaar en van de volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het VSO in Zeist geeft iedere lesdag, behalve de woensdag, fysiek les. Op woensdag zijn de lessen online, maar ook dan komt een klein deel van de leerlingen op school.

Nieuw is dat leerlingen nu niet alleen 1,5 meter afstand moeten houden van volwassenen, ze moeten ook 1,5 meter afstand houden van elkaar. Op de school in Zeist is dat makkelijker te realiseren dan op de school in Doorn, omdat nabijheid hier noodzakelijker is. Toch proberen we er ook in Doorn zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Naast bovenstaande veranderingen, blijven de andere maatregelen van kracht, denk in het VSO aan het gebruik van mondkapjes voor volwassenen en leerlingen, aan de hygiënemaatregelen en aan thuisblijven bij klachten.

Avondklok: maatwerk op onze terreinen mogelijk

Op zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan. Deze geldt vooralsnog tot woensdag 10 februari 4:30 uur. In die periode mogen mensen tussen 21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur 's ochtends niet buiten zijn zonder een nadrukkelijke reden.

Ook onze bewoners moeten zich zoveel mogelijk aan de avondklok houden. Voor hen is op onze eigen terreinen wel maatwerk mogelijk. 's Avonds even een wandeling maken kan bijvoorbeeld als dat in het belang is van het welzijn van een bewoner. De begeleiders schatten zelf in of maatwerk nodig is.

Medewerkers van Bartiméus die tijdens de avondklok voor het werk op pad moeten, beschikken allemaal over een werkgeversverklaring.

Vaccineren

Van dinsdag 26 januari t/m vrijdag 29 januari worden de bewoners in Doorn, Zeist en Driebergen gevaccineerd. Het gaat om bewoners voor wie wij de behandelverantwoordelijkheid hebben. Dat betekent dat onze artsen de cliënten kennen en ook de medische verantwoordelijkheid dragen. De bewoners worden zoveel mogelijk in hun eigen woning gevaccineerd. Bewoners van de woningen die buiten de woonterreinen in Doorn en Zeist staan, krijgen hun vaccinatie op de centrale vaccinatielocatie: in de kapel in Doorn.

Zorgmedewerkers zijn, voor zover nu bekend, in februari aan de beurt voor de vaccinatie. Het gaat hierbij om alle medewerkers van Bartiméus die in de nabijheid van cliënten werken. De medewerkers van het Henriëtte van Heemstra Huis werken in de ouderenzorg; zij hebben de uitnodiging voor de vaccinatie begin januari ontvangen.

Meer details over de coronamaatregelen bij Bartiméus leest u op onze coronapagina.