menu Sluit het hoofdmenu

'Vervolgonderzoek naar geweld in jeugdzorg wenselijk'

geplaatst op Een onderzoeksloep op een boek

De Commissie De Winter, die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, vindt na vooronderzoeken, een vervolgonderzoek wenselijk. Bartiméus was een van de zorginstellingen die onderzocht zijn in het vooronderzoek. Dit heeft geen aanwijzingen opgeleverd.

Op verzoek van het kabinet doet de Commissie De Winter sinds 7 november 2016 onderzoek naar psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. In het kader hiervan heeft de commissie vooronderzoek verricht bij instellingen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en bij doven- en blindeninstituten. Daartoe heeft de commissie onderzoek verricht in de archieven van Bartiméus. Bartiméus heeft daaraan uiteraard bereidwillig meegewerkt. Dit vooronderzoek heeft geen aanwijzingen van voorvallen bij Bartiméus opgeleverd.

Omdat Bartiméus te maken heeft met een kwetsbare doelgroep voert zij een actief beleid op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en worden protocollen strikt nageleefd. Daarnaast hanteert Bartiméus een strikte klachtenprocedure.

Vervolg

Op basis van het vooronderzoek dat nu is afgerond vindt de Commissie De Winter vervolgonderzoek wenselijk. RTL Nieuws besteedde vanavond in haar uitzending aandacht aan het vooronderzoek bij doven- en blindeninternaten. Daarin riep een slachtoffer op dat anderen zich ook melden.

Naast het vooronderzoek heeft de Commissie onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg ook een meldpunt geopend. Daar hebben zich 5 voormalige cliënten van doven- of blindeninstituten gemeld. Het is Bartiméus niet bekend of dat (voormalige) cliënten van Bartiméus (of haar rechtsvoorgangers) zijn. Bartiméus verleent indien nodig vanzelfsprekend haar medewerking aan het vervolgonderzoek.

Meldpunt

Mensen die melding willen doen bij de commissie, kunnen contact opnemen via het telefonisch meldpunt 088 - 371 7500 (bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur), via de digitale vragenlijst op commissiegeweldjeugdzorg.nl of per e-mail via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl.