menu Sluit het hoofdmenu

Verkiezingswebsites toegankelijk?

geplaatst op Visueel beperkte dame achter laptop

In aanloop naar de verkiezingen is in opdracht van Bartiméus onderzoek gedaan naar de ‘webtoegankelijkheid’ van de twee grootste online kieswijzers en een aantal websites van politieke partijen. Hieruit blijkt dat ze matig toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende mensen.

De kieswijzers en de meeste politieke partijen zijn zich ervan bewust dat hun websites toegankelijk moeten zijn, maar in de uitvoering gaat het nog niet goed. Grootste struikelblok is dat veel van de betreffende websites alleen met een muis te bedienen zijn, en niet met een toetsenbord aangevuld met spraaksoftware of een brailleleesregel.

Stichting Accessibility

Dat blijkt uit de Monitor Toegankelijkheid Websites Tweede Kamerverkiezingen van Stichting Accessibility, in opdracht van Bartiméus. We hebben onze overall bevindingen van de Monitor toegankelijkheid aan de politieke partijen en stemwijzers aangeboden, als ook de individuele aanbevelingen van de website van de politiek partij, zodat ze concreet aan de slag kunnen met verbeteringen.

Stemwijzer heeft als tussenoplossing een versie speciaal voor mensen met een visuele beperking online gezet en is naar aanleiding van het onderzoek bezig de problemen structureel op te lossen.

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens: 'Stemrecht is heel belangrijk voor onze democratie. Alle mensen moeten kunnen stemmen op de partij van hun keuze. Om die keuze zelfstandig en weloverwogen te kunnen maken, is informatie nodig over de plannen van de partijen. Websites van politieke partijen moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking.'

Partijen motiveren

Jopie Nooren, bestuursvoorzitter van Bartiméus: 'De initiatiefnemers van de kieswijzers en een aantal politieke partijen geven de 15 procent van de mensen in ons land die een functiebeperking hebben onvoldoende kans om te participeren in de samenleving. Samen met Stichting Accessibility, het kennis en expertisecentrum op het gebied van digitale toegankelijkheid, willen we een aantal politieke partijen niet alleen wijzen op het belang van digitale toegankelijkheid, maar ook hun motiveren hun websites toegankelijk te maken.'

Download (PDF) de Monitor Toegankelijkheid websites Tweede Kamerverkiezingen 2017.