menu Sluit het hoofdmenu

Vacature lid Raad van Bestuur

geplaatst op

De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie. Beoogd wordt om de Raad van Bestuur uit te breiden met een lid Raad van Bestuur met een bedrijfskundig profiel.

Bartiméus is dé expertise-organisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus is er voor alle mensen die problemen hebben met zien, ook wanneer zij meervoudige beperkingen hebben. Kwaliteit van leven betekent voor ieder mens iets anders, daarom levert Bartiméus maatwerk in iedere fase van het leven van 10.000 cliënten, bewoners en leerlingen. Ook zijn wij graag van betekenis voor hun persoonlijke en professionele omgeving. Ruim 1800 deskundige en gedreven medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zetten zich hier dagelijks voor in. Wij streven naar een inclusieve samenleving, stimuleren innovaties en delen onze kennis. Zo zetten we ons in voor een samenleving waar alle 300.000 mensen die problemen hebben met zien, 100% kunnen leven. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft!

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie. Beoogd wordt om de Raad van Bestuur uit te breiden met een lid Raad van Bestuur met een bedrijfskundig profiel.

Het nieuw te werven lid Raad van Bestuur:

 • Geeft samen met de voorzitter Raad van Bestuur leiding aan de organisatie, waarbij sprake is van een verdeling in portefeuilles. De werkwijze en werkverdeling binnen De Raad van Bestuur is nader uitgewerkt in een Reglement Raad van Bestuur en in de portefeuilleverdeling, die zo nodig periodiek in overleg met de Raad van Toezicht heroverwogen wordt.
 • Geeft mede richting aan de strategische koers van de organisatie en de transitie van de organisatie als gevolg van deze koers en is medeverantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Het nieuw te werven lid Raad van Bestuur is in staat om ontwikkelingen in de externe omgeving te verbinden met deze strategie en kan de brug slaan van strategie naar het primaire proces.
 • De primaire taakgebieden van het te werven lid Raad van Bestuur liggen op het terrein van de bedrijfsvoering, waaronder financieel economisch beleid, vastgoedbeleid, informatie en automatisering, en zorgverkoop (in brede zin).
 • Een belangrijke bijdrage wordt verwacht in het genereren van nieuwe geldstromen, het realiseren van publiek/private samenwerkingsverbanden en/of netwerken en het realiseren van nieuwe product/marktcombinaties.
 • Vanuit de rol van expertiseorganisatie wordt ook een belangrijke inbreng gevraagd op het terrein van co-creatie en aan de hand daarvan ontwikkelen van nieuwe product/marktcombinaties samen met collega’s binnen de branche.

Meer specifiek, het nieuw te werven lid Raad van Bestuur:

 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstrategie (financiën, ICT, huisvesting, facilitair en HR) en is in staat om vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige) veranderingsprocessen te initiëren en in teamverband aan te sturen. Ontwikkelt niet alleen een langetermijnvisie maar voert tevens korte termijn kwaliteitsverbeteringen door die gericht zijn op een efficiënte en gezonde bedrijfsvoering.
 • Draagt de verantwoording voor een meerjaren investeringsprogramma als onderdeel van de meerjarenbegroting.
 • Zorgt voor de ontwikkeling van een adequaat functionerend risicobeheersingssysteem en houdt dit up-to-date.
 • Is verantwoordelijk voor de inrichting van kwalitatief hoogwaardige scenarioanalyses, businesscases en een P&C-cyclus met tijdige, duidelijke, volledige en juiste stuur- en verantwoordingsinformatie.
 • Draagt de verantwoording voor een toekomstbestendige en ondersteunende ICT-organisatie.
 • Draagt de verantwoording voor een evenwichtig vastgoedbeleid, meerjaren onderhoudsplanning en geeft invulling aan de herziene eisen van de klimaatdoelstellingen en energietransitie.
 • Heeft oog voor de dynamiek in de organisatie en het samenspel van financiën en de kerntaken (dienstverlening, wonen en onderwijs). Hecht aan uitvoerings- en begrotingsdiscipline.

Functie eisen

U bent vanzelfsprekend een energiek en motiverende leider met uitstekende communicatieve vaardigheden, een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant en geeft vanuit vertrouwen samen met de voorzitter Raad van Bestuur leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Eerlijkheid, respect en integriteit zijn kernwaarden van uw leiderschap. U zorgt voor optimale samenwerking tussen de verschillende delen van Bartiméus en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders. U bent koersvast, en komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten. U stimuleert binnen Bartiméus professionaliteit, innovatie en ondernemerschap en werkt toe naar doorontwikkeling van de organisatie.Het belang van de cliënten van Bartiméus staat bij u hoog in het vaandel.

 • Academisch werk- en denkniveau, met bedrijfskundige achtergrond.
 • Affiniteit met een complexe en brede expertiseorganisatie.
 • Ervaring op bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een middelgrote en complexe organisatie.
 • Vertrouwdheid met een tweehoofdige Raad van Bestuur.
 • Aantoonbare ondernemerskwaliteiten en op basis daarvan ervaring in het in het werken in publiek/private combinaties en het realiseren van nieuwe geldstromen.
 • Ruime ervaring in bedrijfsvoerings-portefeuille en hiermee samenhangende interne en externe ontwikkelingen. Heeft een breed financieel inzicht en aantoonbare affiniteit met ICT en informatiemanagement.
 • Besluitvaardig met organisatorisch talent en ruime managementervaring; Werkt resultaatgericht, weet intern draagvlak te creëren voor vernieuwing en verandering.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van complexe verandertrajecten.
 • Bij voorkeur kennis van/ affiniteit met gezondheidszorg (o.a. wonen en dienstverlening) en onderwijs en met de doelstelling van Bartiméus.
 • Affiniteit met de doelgroep; kan zich inleven in de verschillende cliëntengroepen van Bartiméus.
 • Loyaal aan de door christelijke waarden geïnspireerde identiteit van Bartiméus.
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel in staat is dit op korte termijn uit te bouwen en te onderhouden.
 • Actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en technologie.

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. Als u een visuele beperking heeft, vragen we u dan ook met nadruk om te solliciteren.

Meer informatie

Bartiméus wordt in deze procedure begeleid door Wim Croes, adviseur van Brederijn 3.0. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact met hem opnemen via 06 53 864227; voor het opvragen van de uitgebreide profielschets kunt u contact opnemen met Helene van Zanten via 085-4001010.  

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via de website van Brederijn.

De sluitingstermijn van de werving is op 28 april 2019. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 8 en 14 mei 2019 bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) samen met de opdrachtgever is gepland op 23 mei a.s., bij Bartiméus.