menu Sluit het hoofdmenu

Uitspraak rechter in zaak reële tarieven langdurige zorg

geplaatst op logo rechtspraak

Zorgkantoren moeten de inkoopprocedure stopzetten en reële tarieven hanteren. Zo oordeelde de rechtbank in Den Haag op 1 oktober in een kort geding dat Bartiméus samen met Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting had aangespannen tegen de zorgkantoren over het nieuwe inkoopbeleid voor de langdurige zorg.

​We zien de uitspraak als een goede eerste stap richting reële tarieven. Maar het gevaar van tarieven die de kosten niet dekken, is daarmee nog niet weggenomen. 

Goed onderbouwen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verbiedt de zorgkantoren om de voorgenomen inkoopprocedure voor 2021 voort te zetten. De rechter vindt dat de vijf zorgkantoren kortingen op de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten kunnen onderbouwen. Naar het oordeel van de rechter zijn de zorgkantoren daar niet in geslaagd. Zij hebben niet aangetoond dat de voorgestelde tarieven reëel en goed onderbouwd zijn. Daarom zijn we als eisende zorgaanbieders in het gelijk gesteld.

We hebben de voorzieningenrechter gezamenlijk gevraagd te bepalen dat de zorgkantoren in 2021 geen enkele korting op de tarieven van de NZa mogen toepassen. Omdat het om een kort geding gaat, vindt de rechter het niet zijn taak om vast te stellen hoe hoog de vergoedingen van de zorgkantoren precies moeten zijn.

Fundament voor kostendekkende tarieven

Hoewel we vinden dat de rechter hier verder had kunnen gaan, beschouwen we de uitspraak wel als een fundament voor de vaststelling van kostendekkende tarieven. De rechter heeft vastgesteld dat wij als Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting en Bartiméus zorgaanbieders met heel specifieke cliënten zijn die vaak nergens anders terecht kunnen. Ook heeft de rechter erkend dat de NZa specifiek voor onze sector onlangs kostendekkende tarieven voor 2021 heeft vastgesteld.

We beraden ons op vervolgstappen. Bezien wordt hoe we samen met de zorgkantoren toch kunnen toewerken naar reële, kostendekkende tarieven voor ons als zorgaanbieders voor mensen met een visuele beperking.​

.