menu Sluit het hoofdmenu

Maak stemmen makkelijker voor slechtzienden en blinden

geplaatst op Stemmers in stemhokje

De Tweede Kamer bepleit vrijwel unaniem dat stemmen makkelijker wordt gemaakt voor blinde en slechtziende mensen. Dat bleek gisteren tijdens een debat over de Tweede Kamerverkiezingen die een half jaar geleden plaatsvonden. Over de oplossingen denken de partijen verschillend. Zo willen D66, GroenLinks en SP dat het stembiljet simpeler wordt, zonder ellenlange kandidatenlijsten. Ook een stembiljet in braille kan een oplossing zijn, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. De vorige Tweede Kamer verwierp het simpele stembiljet nog.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans ziet de oplossing in elektronisch stemmen, maar dat stuit nog op bezwaren over de veiligheid en kosten. Op de korte termijn wil hij daarom praktische hulpmiddelen in het stemhokje. Bijvoorbeeld een loep.

'De wet ligt klaar, maar ik denk niet dat dat zal lukken voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in maart' - Ronald Plasterk

Klaar

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) hoopt dat zijn opvolger werk maakt van het nieuwe stembiljet. 'De wet ligt klaar, dus de bal ligt op de stip. Hij moet alleen door mijn opvolger worden afgetrapt. Maar ik denk niet dat dat zal lukken voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.'

Plasterk meldt verder dat een loep al verplicht aanwezig moet zijn in alle stembureaus. Ook moet er voldoende licht zijn. 'Ik zal gemeenten daar nog eens op wijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen.'

Eind juni concludeerde het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek dat stemmen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking niet goed toegankelijk is. Zo hebben ze vaak moeite met het lezen en begrijpen van het stemformulier en informatie over de verkiezingen.

Bron: www.ad.nl