menu Sluit het hoofdmenu

Twee subsidierondes ZonMW voor Expertisefunctie ZG

geplaatst op Logo ZonMw

Heeft u een goed idee voor praktijkgericht of wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking? Neem contact op met Bartiméus, Koninklijke Visio of Robert Coppes Stichting. En dien uiterlijk 11 maart 2020 samen met ons uw idee in!

Begin april opent ZonMw twee subsidierondes voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking. Deze subsidierondes maken deel uit van het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. Ter voorbereiding op deze rondes nodigen Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting (het Consortium Visueel) u uit om uiterlijk 11 maart 2020 hiervoor onderzoeksideeën in te dienen.

Open en gesloten onderzoeksrondes

Er zijn 2 subsidierondes: open en gesloten. De open subsidieronde biedt ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening door andere organisaties dan Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting. Afstemming en samenwerking met tenminste één van de organisaties is daarbij verplicht. In de gesloten ZonMw rondes kunnen de erkende ZG-expertiseorganisaties (Bartiméus en Visio) en de Robert Coppes Stichting in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen (pdf). Uitgebreide informatie over het doel, het inhoudelijke thema en de randvoorwaarden is vindbaar via onze pagina Subsidieronde ZonMW in kader van Expertisefunctie ZG.

Idee indienen & vervolg

Voor het indienen van uw onderzoeksidee dient u een 'format onderzoeksidee' in te vullen in het Nederlands. U kunt dit format aanvragen bij:

  • Bartiméus, Ruud Tap, coördinator wetenschappelijk onderzoek, Bartiméus, T: 06-38077865; e-mail: rtap@bartimeus.nl
  • Koninklijke Visio, Liset Grooten, beleidsmedewerker Research, T: 06-52411988; e-mail: lisetgrooten@visio.org
  • Robert Coppes Stichting, Hilde van der Aa, onderzoekscoördinator, T: 073-6579157; e-mail: HvdAa@robertcoppes.nl

Stuur het ingevulde format uiterlijk 11 maart 2020 naar de gezamenlijke onderzoekssecretaris Karin Topper (e-mail: programmasecretariaatkei@visio.org).

Medio maart beoordeelt het Consortium alle onderzoeksideeën op relevantie voor de praktijk en de doelgroep, en op aansluiting bij de programmalijnen. Vervolgens worden de hoogst geprioriteerde ideeën uitgewerkt tot subsidieaanvragen voor de open en gesloten ZonMw-rondes.

Het opstellen van goede subsidieaanvragen gebeurt in nauwe afstemming met de verschillende partijen, waaronder ervaringsdeskundigen. Het Consortium werkt met een interne voorbereiding van de aanvragen in de vorm van onderzoeksideeën. Naar verwachting dient het consortium Visueel de subsidieaanvragen eind mei 2020 in bij ZonMw, en starten de projecten in september.