menu Sluit het hoofdmenu

Toegankelijk stemmen – daar komt wat bij kijken

geplaatst op Twee stemvakjes: Toegankelijk en Niet toegankelijk. Het vakje Toegankelijk is met rood aangekruist.

In artikel 4 van de Grondwet staat: ‘Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen […].’ Helaas is het voor mensen die slechtziend of blind zijn niet altijd zo makkelijk om hun stem uit te brengen. Bartiméus wil hier verandering in brengen en heeft als doel dat iedereen met een visuele beperking zelfstandig kan stemmen. We trekken hierbij samen op met Visio, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging.

Waarom stemmen lastig?

Een aantal problemen waar stemmers met een visuele beperking tegenaan kunnen lopen:

  • De verkiezingsprogramma’s op de websites van de politieke partijen zijn niet altijd toegankelijk voor mensen die vergroting, braille of spraak gebruiken. Hierdoor wordt het maken van een stemkeuze lastiger.
  • Het stembureau is soms lastig te vinden en de route in het stembureau kan onduidelijk zijn. Zeker in coronatijd geeft dat een onzeker gevoel.
  • Niet op elk stembureau is een stemmal en een soundbox aanwezig. Kiezers moeten bijvoorbeeld naar het stembureau in het gemeentehuis om van die middelen gebruik te maken. Vaak kost dat veel tijd en sommige kiezers kunnen de toegankelijke stemlocatie helemaal niet bereiken.

Campagne Toegankelijk Stemmen

Samen met Visio, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging voert Bartiméus campagne voor toegankelijk stemmen.

Digitale goodiebag voor gemeentes

Verkiezingen worden georganiseerd door de gemeentes. Daarom sturen we alle gemeentes een ‘Digitale Goodiebag’ rondom toegankelijk stemmen voor slechtzienden en blinden. In deze goodiebag vindt men onder andere de brochure Toegankelijk stemmen voor iedereen en Tips voor een toegankelijke stemlokaal. Aan de gemeentes wordt gevraagd om de goodiebag te verspreiden onder de voorzitters en leden van de stembureaus.

Webinars

Er worden twee webinars gegeven. De eerste, op 1 maart, is bedoeld voor mensen met visuele beperking. Aan hen wordt uitgelegd hoe ze zelfstandig kunnen stemmen met een visuele beperking. Onder andere de stemmal en de soundbox komen aan de orde. Op 4 maart volgt er een voor medewerkers van gemeentes. Wat kunnen zij doen om het stemmen toegankelijker te maken?

Social media

Via social media gaan we mensen met een visuele beperking attenderen op de verkiezingen. We informeren hen over de mogelijkheden om zelfstandig en toegankelijk te gaan stemmen.

Overige communicatie

We proberen met onze campagne veel media-aandacht te krijgen, onder andere door het sturen van persberichten, nieuwsbrieven en het plaatsen van berichten op de websites van Bartiméus, Visio, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging.

  • Onze collega Lars Lommers, ervaringsdeskundige, is door NPO 3FM geïnterviewd over toegankelijk stemmen. Lees hier zijn verhaal
  • Onze collega Wendela Oskam, die slechtziend is én voorzitter van een stembureau, vertelt in aflevering 3 van de podcast Het Vraagstuk van het College van de Rechten van de Mens over toegankelijk stemmen.

Onderzoek

Dát mensen met een visuele beperking het lastig vinden om te gaan stemmen, weten we. Ook durven we wel te beweren dat de opkomst onder mensen met een visuele beperking lager is dan gemiddeld. Maar hoe groot dat verschil precies is, weten we nog niet. Daarom is er een onderzoek gestart. Met de uitkomsten van dit onderzoek staan we sterker in onze lobby voor toegankelijk stemmen.

Wil je ons helpen met ons onderzoek? Vul dan de vragenlijst over toegankelijk stemmen in..